ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

“นักลงทุนเชื่อมั่นเศรษฐกิจในประเทศเติบโต และเงินทุนไหลเข้าระหว่างประเทศ ขณะที่นักลงทุนเฝ้าติดตามความขัดแย้งระหว่างประเทศ โดยดัชนีฯ เดือนมกราคม 2561 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอยู่ในภาวะร้อนแรง”

          ดร. สันติ กีระนันทน์ ผู้แทนสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index) ประจำเดือนมกราคม 2561 "ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอยู่ในภาวะร้อนแรงเช่นเดียวดันเดือนก่อนหน้า โดยปัจจัยหนุนหลักมายังคงจากความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในประเทศที่มีการเติบโตต่อเนื่อง และความคืบหน้านโยบายปฏิรูปภาษีที่ของสหรัฐที่จะมีผลบังคับใช้ปี 2018 ที่มีส่วนกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐ ทั้งนี้ ปัจจัยความเสี่ยงความขัดแย้งระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางและคาบสมุทรเกาหลี แม้ว่ามีความเสี่ยงที่ไม่มากนักแต่มีผลกระทบมากยังเป็นปัจจัยกดดันความเชื่อมั่น สำหรับตลาดหุ้นไทยเดือนธันวาคม ดัชนีฯยังมีการปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้นโดยดัชนีฯปิดทำการของวันสิ้นปีใกล้เคียงกับดัชนีปิดทำการสูงสุดในประวัติศาสตร์" โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
          ดัชนีความเชื่อมั่นในอีก 3 เดือนข้างหน้า (มีนาคม 2561) อยู่ที่ 153.94 อยู่ในเกณฑ์ "ร้อนแรง" (Bullish) (ช่วงค่าดัชนีระหว่าง 120 - 160) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.08% จากเดือนที่ผ่านมาที่ 150.81
          ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยกลุ่มบัญชีนักลงทุนต่างประเทศยังคงอยู่ที่ระดับร้อนแรงอย่างมาก ขณะที่กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับร้อนแรงอย่างมาก โดยกลุ่มสถาบันภายในประเทศและกลุ่มนักลงทุนรายบุคคลปรับตัวลดลงเล็กน้อยอยู่ที่ระดับร้อนแรงเช่นเดียวกับเดือนก่อนหน้า
          หมวดธุรกิจที่น่าสนใจมากที่สุด คือ หมวดธนาคาร (BANK) ส่วนหมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ (MEDIA) เป็นหมวดธุรกิจที่ไม่น่าสนใจมากที่สุด 
          ปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สุด คือ ภาวะเศรษฐกิจในประเทศ
          ขณะที่ปัจจัยฉุดที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สุด คือ ความขัดแย้งระหว่างประเทศ

          "ภาวะการลงทุนในเดือนธันวาคม ดัชนีตลาดหุ้นไทยมีการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นจากใกล้เคียง 1700 จุด มาปิดทำการที่ 1753.71 จุด ใกล้เคียงกับดัชนีปิดทำการสูงสุดในประวัติศาสตร์ จากปัจจัยหนุนหลักจากความเชื่อมั่นในภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่คาดการณ์ว่าจะขยายตัว 3.9% ในปี 2017 และคาดการณ์ว่าจะขยายตัว 3.9-4.1% ในปี 2018 จากการที่มีการฟื้นตัวทั้งจากภาคการลงทุนเอกชน การลงทุนระบบสาธารณูปโภคของภาครัฐที่จะอนุมัติโครงการและเริ่มสู่ช่วงการก่อสร้างและเบิกจ่ายงบประมาณจำนวนมาก รวมถึงการบริโภคภาคเอกชนที่เริ่มมีฟื้นตัวขึ้น ตัวเลขการท่องเที่ยวที่มีการเติบโตชัดเจน รวมถึงตัวเลขเงินทุนไหลเข้าที่ทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น ทำให้ความเชื่อมั่นนักลงทุนส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในระดับร้อนแรง สำหรับปัจจัยต่างประเทศมีปัจจัยหนุนจากภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาคที่มีการเติบโต รวมถึงตลาดหุ้นของสหรัฐที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากแผนปฏิรูปภาษีและการคาดการณ์ Normalization ที่จะยังคงเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่างไรก็ตามปัจจัยที่ต้องจับตามองจากความขัดแย้งในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง และคาบสมุทรเกาหลียังเป็นปัจจัยกดดันการลงทุน"
          ด้านนางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย กล่าวว่า "เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ลงทุนจะต้องเข้าใจตนเองเสียก่อน ว่าตนเองเป็นผู้ลงทุนระยะสั้นเพื่อเก็งกำไรหรือเป็นผู้ลงทุนระยะยาว สำหรับผู้ลงทุนระยะยาวซึ่งเข้าใจและยอมรับความผันผวนของการลงทุนในหุ้นได้นั้น เราเชื่อมั่นว่าจะได้รับผลดีจากการลงทุนในหุ้นมากกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งยังคงอยู่ในภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำ แต่ที่ดีที่สุดคือการผสมผสานการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการลงทุน ซึ่งส่วนสำคัญที่สุดคือระยะเวลาในการลงทุน เพราะถ้ายาวนานหลายๆ ปี ก็สามารถจัดส่วนให้อยู่ในหุ้นได้มาก แต่ถ้าเงินส่วนนั้นจะต้องใช้ในระยะสั้นก็ไม่ควรอยู่กับหุ้น"