ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ธ.ก.ส. แต่งตั้ง บลจ.กสิกรไทย บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

          กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ลงนามในสัญญาแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด (บลจ. กสิกรไทย) เป็นบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน ธ.ก.ส. ด้วยเม็ดเงินสูงถึง 10,000 ล้านบาท โดยมีอายุสัญญา 2 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายสุวิทย์ ตรีรัตน์ศิริกุล ประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน ธ.ก.ส. (ขวา) และนายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร บลจ. กสิกรไทย (ซ้าย) ร่วมในพิธีมอบสัญญา ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่ (บางเขน) เมื่อเร็วๆ นี้