ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ไทยพาณิชย์ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 41 มอบถุงยังชีพช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยใน จ.นครศรีธรรมราช

          ธนาคารไทยพาณิชย์ห่วงใยพี่น้องประชาชนทางภาคใต้ที่ต้องเผชิญความยากลำบากในการดำเนินชีวิต เนื่องจากสภาพน้ำท่วมสูงอันเป็นผลมาจากฝนตกหนัก โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเชียรใหญ่ และอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำ ทำให้ระดับน้ำท่วมสูงอย่างรวดเร็วและไม่สามารถระบายออกได้ทัน จึงได้ร่วมกับ พลตรีอาคม พงศ์พรหม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 พร้อมด้วยสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลทหารบกที่ 41 จัดถุงยังชีพ ภายในประกอบด้วย เครื่องอุปโภค บริโภค สิ่งของจำเป็น และนำคณะลงพื้นที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์แก่พี่น้องประชาชน โดยมีนางสาวบุษกร ตรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการผู้บริหารสายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานสาขาของธนาคารฯ ในพื้นที่ร่วมคณะด้วย