ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดพิธีมอบรางวัล SET Awards 2017

          ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ขอเชิญท่านหรือผู้แทนร่วมพิธีมอบรางวัล SET Awards 2017 ในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.30-19.30 น. ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคาร Bตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ โดยมีกำหนดการ ดังนี้
  
          17.30 น. ลงทะเบียน
          18.30 น. กล่าวเปิดงาน
          โดย ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
          18.45 น. พิธีมอบรางวัล SET Awards 2017 (รางวัลยอดเยี่ยม)
          19.30 น. เสร็จสิ้นพิธีการ