ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สหกล (SQ) กำไร 9 เดือน 349 ล้านบาท แม้นไตรมาส 3 ติดลบ กำไรเพิ่มขึ้น 138% พร้อมงานในมือกว่า 36,110 ล้านบาท รอผลประมูลแม่เมาะ 9 มูลค่ากว่า 40,000 ล้านบาท

           นายศาศวัต ศิริสรรพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สหกล อิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SQ ผู้รับเหมาทำเหมืองแร่แบบครบวงจร อันดับ 1 ของอาเซียน เปิดเผยว่า ""ผลประกอบการช่วง 9 เดือนแรกปีนี้ บริษัทฯมีรายได้ 2,486 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.4% จากรายได้ 1,989 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิในช่วงเวลานี้ อยู่ที่ 349 ล้านบาท เติบโตถึง 138% จากกำไรสุทธิ 147 ล้านบาท แม้นในไตรมาส 3 จะมีผลขาดทุน 42 ล้านบาทจากปัจจัยฤดูฝนและอัตราค่าจ้างที่ต่ำลงก็ตาม โดยในงวด 9 เดือน รายได้และกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นเกิดจากปริมาณงานขุดขนดินของโครงการเหมืองแม่เมาะโครงการที่ 8 ที่ทำได้มากขึ้น เช่นเดียวกับรายได้จากโครงการเหมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ได้ปริมาณงานเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้บริษัทฯมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากการดำเนินงาน""
          ""สำหรับผลประกอบการในไตรมาส 3 ปี 2560 ซึ่งเป็นฤดูฝน เป็นช่วง Low Season ของทุกปี บริษัทฯมีรายได้รวมจากการให้บริการงานรับเหมาทำเหมืองแร่ทั้ง 3 โครงการรวม 554 ล้านบาท ลดลง 14% จากรายได้รวม 645 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีผลขาดทุนสุทธิ 42 ล้านบาท ลดลงจากกำไรสุทธิ 12ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากปัจจัยฤดูกาล เป็นช่วงฤดูฝนซึ่งปีนี้มีปริมาณฝนมากกว่าปีก่อน ทำให้มีความยากลำบากในการทำเหมือง กอปรกับอัตราค่าจ้างขุดขนดินในไตรมาสนี้ เริ่มใช้ อัตราสำหรับการขุดขนดินโดยใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นอัตราที่ลดลงกว่าอัตราเดิมที่ใช้การขุดขนดินด้วยรถบรรทุกขนาดเล็ก ในขณะที่บริษัทฯ ยังต้องใช้การขุดขนดินด้วยรถบรรทุกขนาดเล็ก ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า จนกว่าบริษัทฯจะติดตั้งเครื่องจักรใหญ่ได้ ซึ่งจะทำให้ค่าใช้จ่ายในการขุดขนดินและถ่านหินลดลงอย่างมีนัยยะ""
          นายศาศวัต กล่าวต่อว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ มีปริมาณงานในมือคงเหลือประมาณ 36,110 ล้านบาท (ณ สิ้นสุด 30 กันยายน 2560) รองรับการรับรู้รายได้ประมาณ 10 ปี โดยเป็นงานโครงการแม่เมาะ 8 มูลค่าประมาณ 20,650 ล้านบาท โครงการหงสาที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มูลค่าประมาณ 10,160 ล้านบาท งานโครงการแม่เมาะ 7 มูลค่าประมาณ 1,630 ล้านบาท และงานเหมืองแร่ดีบุกเมืองเฮนดา สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่ามูลค่างานประมาณ 3,672 ล้านบาทซึ่งคาดว่าจะดำเนินงานได้ในช่วงไตรมาส 1 ปีหน้า""
          นายศาศวัต กล่าวเสริมว่า ""ตามที่บริษัทฯได้ยื่นประมูลโครงการแม่เมาะโครงการที่ 9 ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 40,000 ล้านบาทนั้น (หากบริษัทฯ ชนะการประมูล บริษัทฯจะมีปริมาณงานในมือเพิ่มขึ้นกว่า 100% เป็นมากกว่า 76,000 ล้านบาท) และคาดว่าจะทราบผลการประมูลเร็วๆนี้ โดยบริษัทฯมีจุดแข็งจากการเป็นผู้นำด้านผู้รับเหมางานเหมืองแร่แบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและภูมิภาค CLMV มีประสบการณ์ด้านการทำเหมืองโดยเฉพาะในโครงการเหมืองแม่เมาะยาวนานมากกว่า 34 ปี บวกกับความรู้และความชำนาญในการทำเหมืองของบุคลลากรทุกคนในองค์กร สามารถส่งมอบงานได้ดี และยังครองส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 50% ขณะเดียวกัน ในโครงการแม่เมาะโครงการที่ 8 ซึ่งเป็นโครงการหลักของบริษัทฯในขณะนี้ ล่าสุดบริษัทฯคาดว่าจะสามารถติดตั้งระบบเครื่องจักรใหญ่ได้เร็วขึ้นจากกำหนดการเดิมตามสัญญา ที่จะเริ่มทำงานในไตรมาส 1 ปี 2561""
          บมจ.สหกลอิควิปเมนท์ (SQ) เป็นผู้รับเหมางานเหมืองแร่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและภูมิภาค CLMV และเป็นบริษัทรับเหมาใหญ่เพียงรายเดียวที่มุ่งเน้นรับงานโครงการเหมืองแร่ครบวงจรเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นงานเฉพาะด้านที่มีอัตรากำไรค่อนข้างสูง มีปริมาณงานต่อเนื่องในระยะยาวรองรับร่วม 10 ปี มีคู่แข่งน้อยราย รวมทั้งบริษัทฯมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อีกทั้งยังมีเครื่องจักรที่มีความพร้อมในด้านการขุดขนดินสำหรับงานเหมืองเป็นหลัก ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของบริษัทฯ ปัจจุบัน SQ รับงานโครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 7 และโครงการ 8, โครงการเหมืองถ่านหินหงสาที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และโครงการเหมืองแร่ดีบุกเมืองเฮนดา สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า มีปริมาณงานในมือกว่า 36,110 ล้านบาท รองรับรายได้ประมาณ 10 ปี และ อยู่ระหว่างการประมูลงานโครงการใหญ่หลายโครงการมูลค่ารวมกว่า 50,000 ล้านบาท อาทิ โครงการแม่เมาะ 9 มูลค่ากว่า 40,000 ล้านบาท