ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอเปอร์เรชั่น จัดงานแถลงข่าวพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายฯ (Underwrite) บมจ.เสริมสร้าง พาวเวอร์ฯ

          บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอเปอร์เรชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ SSP ผู้นำด้านธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นผลิตกระแสไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพสูงสุด ใคร่ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนเป็นเกียรติร่วมงานแถลงข่าวพิธีลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ.เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอเปอร์เรชั่น โดยจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 13.00– 15.00 น. ณ ห้อง702 – 703 ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีกำหนดการดังนี้ 
          13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน 
          13.30 – 13.37 น. วีดิทัศน์แนะนำ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
          13.37 - 14.00 น. ผู้บริหารให้ข้อมูล และกล่าวถึงความร่วมมือในการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดย
          - คุณวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
          - คุณภานพ อังศุสิงห์ ผู้บริหารสายงานวาณิชธนกิจ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
          14.00 – 14.10 น. พิธีลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดย
          - คุณวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
          - คุณภานพ อังศุสิงห์ ผู้บริหารสายงานวาณิชธนกิจ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
          ในนามตัวแทนบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
          14.10 – 14.15 น. ถ่ายภาพร่วมกัน
          14.15 – 14.30 น. เสร็จสิ้นพิธี / สื่อมวลชนสัมภาษณ์