ข่าวประชาสัมพันธ์การเงิน/หลักทรัพย์

ภาพข่าว: ผถห.APX กดปุ่มรับวาระลดพาร์เพื่อล้างขาดทุนสะสม

          นายพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ (APX) พร้อมด้วยคณะกรรมการ ถ่ายภาพร่วมกันในงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2560 ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติวาระลดพาร์จากหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท เพื่อล้างขาดทุนสะสม พร้อมเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมสัดส่วน 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ฟรี แถมรับโชคชั้นที่สอง 2 หุ้นใหม่รับ 1 วอร์แรนต์ เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านเงินทุน ให้สามารถขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและปูพื้นฐานสู่ความมั่นคงแข็งแกร่งในอนาคต