ข่าวประชาสัมพันธ์การเงิน/หลักทรัพย์

ภาพข่าว: สัมมนา “จับทิศ พิชิตราคายางพารา โอกาสและความท้าทาย”

          เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรองประธานกรรมการ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) (TFEX) กล่าวเปิดสัมมนา "จับทิศ พิชิตราคายางพารา โอกาสและความท้าทาย" ซึ่งจัดร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดยมีผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญในแวดวงยางมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง คาดว่าครึ่งหลังปี 2560 ราคายางพารามีแนวโน้มดีขึ้น จากปัจจัยสนับสนุนคือราคาน้ำมันและเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัว รวมถึงภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนการใช้ยางพาราในประเทศเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ TFEX ยังคงเดินหน้าเพิ่มสภาพคล่อง พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ลงทุนและผู้ประกอบการ เพื่อใช้สินค้ายางพาราล่วงหน้า (RSS3D Futures) ใน TFEX เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทน รวมถึงเป็นราคาอ้างอิงกลางของยางพาราในประเทศ