ข่าวประชาสัมพันธ์การเงิน/หลักทรัพย์

ภาพข่าว: รอง ผอ.ออมสินเปิดอบรมโครงการ Workable คนพิการ..ทำงานได้

          นายนำพร ยมนา รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มทรัพยากรบุคคล แถลงข่าวและเปิดอบรมโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานเพื่อเตรียมความพร้อมคนพิการเข้าทำงานและส่งเสริมอาชีพคนพิการ "Workable คนพิการ...ทำงานได้" ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสิน วิทยาลัยโลกคดีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรมการจัดหางาน เป็นการสนองนโยบายรัฐบาล ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)โดยกำหนดฝึกอบรมตั้งแต่พฤษภาคม-ตุลาคม 2560 สิ้นสุดโครงการเดือนพฤศิจกายน 2560 ใช้เวลาอบรมประมาณ 600 ชั่วโมง หลักสูตรในการฝึกอบรม-ฝึกงาน ได้แก่ การปั้นของจิ๋ว ชงกาแฟแบบมืออาชีพ, การถ่ายภาพและการสกรีน เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชีเพื่อชุมชน เจ้าหน้าที่การตลาดและประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการจัดการเอกสาร เมื่อจบโครงการคาดหวังว่าผู้ที่ผ่านการอบรมจะมีอาชีพอิสระ เพิ่มทักษะด้านอาชีพ เกิดแรงบันดาลใจ มีโอกาสในการประกอบอาชีพและมีรายได้ที่ยั่งยืนสามารถเลี้ยงตนเองได้ต่อไป ณ ห้องประชุม Auditorium ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560