ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: BLS ให้การต้อนรับคณะดูงานบริษัทหลักทรัพย์เวียดนาม

          เมื่อเร็วๆ นี้ นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย (กลาง) กรรมการผู้อำนวยการ และนายบรรณรงค์ พิชญากร (ขวาสุด) กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ Ms.Nguyen Thi Viet Ha (ซ้ายสุด) กรรมการ คณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ Hochiminh Stock Exchange (HOSE) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้แทนจากบริษัทหลักทรัพย์ ประเทศเวียดนาม ในโอกาสเข้ารับฟังการบรรยายธุรกิจ Derivative Warrants ของบริษัทฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้ Bualuang Investment Station อาคารซิลลิคเฮ้าส์