ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: งานปิดโครงการ The Stock Master 2015

          เมื่อเร็วๆ นี้ นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย (แถวที่ 1 คนที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง พร้อมด้วยนายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ (แถวที่ 1คนที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ และนายบรรณรงค์ พิชญากร (แถวที่ 1 คนที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง ได้ถ่ายภาพร่วมกับทีมงานและผู้เข้าร่วมโครงการ The Stock Master 2015 ตามแนวคิด "Stay Learn Stay CONNEX" เพื่อสร้างนักลงทุนคุณภาพด้วยการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ และเวทีแข่งขันแบบรู้จริงกับสนามจริง โดยได้รับเกียรติจาก นายกรณ์ จาติกวณิช (แถวที่1 คนที่4จากซ้าย) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มาเป็นวิทยากรรับเชิญพิเศษ ณ บัวหลวงอินเวสเมนต์ สเตชั่น ชั้น 4 อาคาร ซิลลิคเฮ้าส์ ถ.สีลม