ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

TQM รับรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2557

          สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จัดพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2558 เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาการบริหารงานและการให้บริการแก่ประชาชน โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
          โดยงานนี้ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ได้รับรางวัลนายหน้าประกันชีวิตนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2557 รางวัลนายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2557 และรางวัลนายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคลที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 2557 โดยมีคุณอัญชลิน พรรณนิภา ประธาน และคุณนภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้าร่วมรับรางวัลครั้งนี้

สอบถามข้อมูลข่าวเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
ชูมนัส นุตสถิตย์
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
โทรศัพท์ 02 150 8888 ต่อ 6001
โทรสาร 02 150 8008
E-Mail : choomanas.nut@tqm.co.th
เว็บไซต์ : www.tqm.co.th
ษณุรักษ์ นลราชสุวัจน์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
บริษัท ชัยพีอาร์ จำกัด
โทรศัพท์ 02 184 7566, 081 381 6638
โทรสาร 02 184 7516
E-Mail : chaipr_consultant@yahoo.com