ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กรุงศรี ออโต้ จัดให้! แจกบัตรชมคอนเสิร์ต ETC ฟรี! เพื่อขอบคุณสมาชิก กบข.

          "กรุงศรี ออโต้" ผู้นำธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ เครือกรุงศรี มอบบัตรชมคอนเสิร์ต ETC จำนวน 120 ใบ ฟรี! เพื่อขอบคุณสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และครอบครัวสมาชิก กบข. โดยให้สิทธิ์ 1 ท่านต่อ 2 ที่นั่ง 
          คอนเสิร์ต ETC โดยกรุงศรี ออโต้ และ กบข. จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00-16.00 น. ณ โรงภาพยนตร์สกาลา สยามสแควร์ สมาชิก กบข.สามารถจองสิทธิ์ขอรับบัตรคอนเสิร์ต โดยเตรียมเพียงเลขที่บัตรสมาชิก กบข. เพื่อใช้ในการติดต่อลงทะเบียนขอรับบัตรคอนเสิร์ตได้ที่ คุณสุวพร สมคะเณย์ โทร. 087-694-8008 ตั้งแต่วันนี้ – 28 ก.ค. 58 ระหว่างเวลา 8.30-17.30 น. 
          สำหรับการขอรับบัตรคอนเสิร์ต ETC ผู้ลงทะเบียนสามารถติดต่อขอรับบัตรคอนเสิร์ต พร้อมของที่ระลึกพิเศษ ที่บูธกรุงศรี ออโต้ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2558 เวลา 11.00 – 13.30 น. ณ โรงภาพยนตร์สกาลา สยามสแควร์ โดยยื่นบัตรประชาชน หรือบัตรสมาชิก กบข. เพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับบัตรคอนเสิร์ต โดยกรุงศรี ออโต้ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบสถานะการเป็นสมาชิกของกบข.