ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: BLS เปิดบ้านรับแขกต่างแดน

          "เมื่อเร็วๆ นี้ คณาจารย์และนักศึกษาจาก Copenhagen Business Academy แห่งราชอาณาจักรเดนมาร์ก ได้เข้าเยี่ยมชมดูงานที่ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง พร้อมเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษภาคภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ “Thai stocks, bonds, and other securities in the Thailand capital markets” (หุ้น,พันธบัตร และหลักทรัพย์อื่นๆในตลาดทุนไทย) โดยมีนายภาววิทย์ กลิ่นประทุม (แถวหน้าคนที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการส่วนที่ปรึกษาการลงทุน เป็นผู้ให้การต้อนรับพร้อมเป็นวิทยากร ณ บัวหลวงอินเวสเมนท์สเตชั่น ชั้น 4 อาคารซิลลิค เฮ้าส์ สีลม"