ข่าวประชาสัมพันธ์การเงิน/หลักทรัพย์

ภาพข่าว: EPG เข้าซื้อขายวันแรก

          เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แสดงความยินดีกับภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป (EPG) Holding Company ที่ลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์และพลาสติกชั้นนำระดับโลก ในโอกาสที่ บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป เข้าซื้อขายใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อ 24 ธ.ค. 2557 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “EPG” ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 16,240 ล้านบาท