ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: เปิดศูนย์การเรียนรู้ Bualuang invesment station

          นายจรัมพร โชติกเสถียร (ที่ 5 จากขวา) กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย (ที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้อำนวยการ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง พร้อมผู้บริหาร ทำพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ Bualuang Investment Station เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เรื่องการลงทุน ตามแนวทาง Knowledge - Network - Wealth ณ ชั้น 4 อาคารซิลลิคเฮ้าส์ ถนนสีลม