ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เคเอสเค รุกต่อเนื่อง ปล่อยนวัตกรรมกรมธรรม์ “บ้านอุ่นใจ” ส่งท้ายปลายปี ประกันอัคคีภัย ภัยธรรมชาติและภัยพิบัติพร้อมช่วยเหลือชดเชยค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว สูงสุด 30 วัน

          บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด รุกตลาดประกันภัยต่อเนื่อง ส่งท้ายปลายปีด้วยผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่อยู่อาศัย “บ้านอุ่นใจ” คุ้มครองกรณีอัคคีภัยขยายความคุ้มครองถึงภัยธรรมชาติและ ภัยพิบัติ ด้วยเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 1,138 บาท สำหรับทุนประกันเริ่มต้นที่ 500,000 บาท หรือเพียงวันละ 3 บาท พร้อมช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราวในกรณีที่ทรัพย์สินเสียหายจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้สูงสุดถึง 1,500 บาทต่อวัน เป็นเวลา 30 วัน และยังขยายความคุ้มครองถึงทรัพย์สินส่วนบุคคลที่เสียหาย
          นายปิยะพัฒน์ วนอุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการฝ่ายรับประกันภัย บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “แผนประกันภัยที่อยู่อาศัย “บ้านอุ่นใจ” นับเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จาก เคเอสเคที่เราออกแบบมาด้วยความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน เราจึงจัดทำแผนประกันภัยให้เลือกใน 3 ระดับเริ่มจาก “อุ่นใจ” “อุ่นใจมากกว่า” และ “อุ่นใจมากที่สุด” โดยทุกชุดมีวงเงินความคุ้มครองที่แตกต่างกันไปตามความความอุ่นใจและความจำเป็นของลูกค้าแต่ละรายเป็นหลัก”
          นอกจากนั้น “บ้านอุ่นใจ” ยังมอบความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติม ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง ในส่วนที่เกิดจากการดับเพลิงไหม้ ต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ ชดเชยค่าขนย้าย การรื้อถอนหรือทำลายซากทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการป้องกันชั่วคราว เพื่อความปลอดภัยและป้องกันสถานที่เอาประกันภัยที่จะได้รับความเสียหาย ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคลภายในสิ่งปลูกสร้าง และค่าใช้จ่ายสำหรับที่พักชั่วคราว คุ้มครองเมื่อสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองจนไม่สามารถอาศัยได้ 

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจผลิตภัณฑ์แผนประกันภัยทีอยู่อาศัย “บ้านอุ่นใจ” ติดต่อบริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด วันนี้ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-635-1555 เว็บไซต์ www.kskinsurance.co.th

          เกี่ยวกับเคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย)
          บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในเดือนสิงหาคม 2544 โดยเปลี่ยนชื่อมาจาก บริษัท คูเนีย ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด ในเดือนกันยายน 2555
          เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) เป็นบริษัทประกันวินาศภัย ที่ให้บริการกลุ่มลูกค้าทั่วไปและกลุ่มธุรกิจ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานคร และมีเครือข่ายสาขาและศูนย์บริการ 19 แห่งทั่วประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ
          ปัจจุบัน บริษัทมีพันธมิตรธุรกิจมากกว่า 1,000 ราย และเครือข่ายอู่ซ่อมรถถึง 400 แห่ง มีบุคลากรที่มีความสามารถและความชำนาญที่พร้อมให้บริการชั้นเลิศถึง 300 คน ข้อมูลเพิ่มเติม ดูรายละเอียดได้ที่ www.kskinsurance.co.th