ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เมย์แบงก์ กิมเอ็ง เปิดตัว DW 12 รุ่นใหม่ 8 ธ.ค. นี้

          เมย์แบงก์ กิมเอ็งเปิดตัวใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant : DW) รุ่นใหม่ 12 ตัว ในวันที่ 8 ธันวาคม 2554 เพื่อตอบสนองความต้องการด้านลงทุนในสินค้าอนุพันธ์ โดยครอบคลุมใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นที่โดดเด่นในกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย ได้แก่ พาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์ สื่อสาร ขนส่ง พลังงาน ธนาคาร ปิโตรเคมี และวัสดุก่อสร้าง ซึ่ง DW 12 รุ่นใหม่ มีดังนี้ HMPR42CA, PS42CA, ADVA42CB, DTAC42CB, AOT42CB, BCP42CB,TCAP42CB, BAY42CC, CPAL42CC, TOP42CC, IVL42CC และ SCC42CC
          นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า บริษัทฯ จะเสนอขาย DW 12 รุ่นใหม่ซึ่งเป็นชนิด Call Warrants (สิทธิในการซื้อ) โดยจะเริ่มทำการซื้อขายในวันที่ 8 ธ.ค. 2554 
          ได้แก่ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HMPR42CA) ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (PS42CA)  ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVA42CB) ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (DTAC42CB)
 
          ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT42CB) 
          ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (BCP42CB) 
          ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) (TCAP42CB) 
          ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY42CC) 
          ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPAL42CC) 
          ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP42CC) 
          ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL42CC) 
          และใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC42CC) 

          บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ออกเสนอขาย DW ใหม่ 12 รุ่นนี้ โดยเลือกหุ้นที่โดดเด่น DW ชุดใหม่นี้มีอายุคงเหลือ ประมาณ 6 เดือนกว่าและมีราคาใช้สิทธิค่อนข้างต่ำมากเมื่อเทียบกับราคาหุ้นอ้างอิงในปัจจุบัน กล่าวคือ Call Warrant มีลักษณะเป็น Deep-in-the-Money โดย DW เป็นทางเลือกในการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการจับจังหวะการลงทุน ผู้ลงทุนใน Call Warrant ควรต้องวิเคราะห์ทิศทางของหุ้นอ้างอิง หากประเมินว่าหุ้นอ้างอิงจะขึ้น จึงพิจารณาซื้อ Call Warrant นอกจากนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดตามบทวิจัยของเมย์แบงก์ กิมเอ็ง Derivatives Warrant Update เพื่อพิจารณามูลค่าที่เหมาะสมของ DW ได้ทุกวันทาง KELive Research ราคา DW อาจจะมีการปรับขึ้นลงแรงและเร็วกว่าหุ้น ดังนั้นนักลงทุนควรจะปรับกลยุทธ์การลงทุนอย่างต่อเนื่อง และศึกษาข้อมูลของหลักทรัพย์อ้างอิงว่ามีแนวโน้มที่ดี น่าสนใจและมีศักยภาพในการเติบโตมากน้อยเพียงใด
  

DW

หุ้นอ้างอิง

ราคาใช้สิทธิ (บาท)

อัตราการใช้สิทธิ
(จำนวน DW: 1 หุ้นอ้างอิง)

วันทำการซื้อขาย
วันสุดท้าย

HMPRO42CA

HMPRO

8

5 : 1

25 มิ.ย. 2555

PS42CA

PS

9

5 : 1

25 มิ.ย. 2555

ADVA42CB

ADVANC

110

20 : 1

25 มิ.ย. 2555

DTAC42CB

DTAC

60

10 : 1

25 มิ.ย. 2555

AOT42CB

AOT

32

10 : 1

25 มิ.ย. 2555

BCP42CB

BCP

14

5 : 1

25 มิ.ย. 2555

TCAP42CB

TCAP

20

10 : 1

25 มิ.ย. 2555

BAY42CC

BAY

15

10 : 1

25 มิ.ย. 2555

CPAL42CC

CPALL

38

10 : 1

25 มิ.ย. 2555

TOP42CC

TOP

48

10 : 1

25 มิ.ย. 2555

IVL42CC

IVL

25

10 : 1

25 มิ.ย. 2555

SCC42CC

SCC

250

50 : 1

25 มิ.ย. 2555

 
           ฝ่ายสื่อสารองค์กร
          โทร. 02-658-6300 ต่อ 5180 , 7401 , 7402