ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สรุปมาตรการช่วยเหลือพนักงานของ บมจ. หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)

           พนักงานกิมเอ็งเฮ บริษัทฯ ใจดีให้เบิกเงินได้วันละ 200 บาท จนถึงสิ้น ธ.ค. หากน้ำท่วมแล้วอพยพไปอยู่บ้านญาติหรือบ้านเพื่อนเพราะจะไม่มีใบเสร็จมาเบิกค่าเช่าที่พักชั่วคราวที่ให้เบิกได้ตามจริงวันละไม่เกิน 600 บาท ตามมาตรการช่วยเหลือที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้ โดยบริษัทฯ มีความห่วงใยพนักงานและได้ออกมาตรการเยียวยาพนักงานเป็นระยะๆ

สรุปมาตรการช่วยเหลือพนักงานของ บมจ. หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ดังนี้

1. ให้เงินช่วยเหลือฉุกเฉิน จำนวน 5,000 บาท แก่พนักงานตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการอาวุโสลงมา
2. ให้เบิกค่าเช่าที่พักชั่วคราวได้ตามจริงไม่เกินวันละ 600 บาท จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2554
3. จ่ายเงินเดือนล่วงหน้าครึ่งเดือนให้แก่พนักงานในเดือนตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มมีปัญหาน้ำท่วมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อให้พนักงานได้จับจ่ายใช้สอยในสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัวกับการเตรียมการป้องกันน้ำท่วมในบ้านพักของพนักงาน
4. จัดหาที่พักในโรงแรมใกล้สำนักงานใหญ่แก่พนักงาน
5. จัดเรือพายให้พนักงาน พร้อมทีมช่วยเหลือและรถบรรทุกใหญ่ ในกรณีพนักงานเดือดร้อนและต้องการอพยพครอบครัว
6. ผ่อนผันให้พักชำระหนี้สวัสดิการกู้ซื้อบ้านและรถยนต์ ถึงสิ้นเดือนธันวาคม
7. อนุมัติเงินกู้พิเศษ เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยภายหลังน้ำลด โดยไม่คิดดอกเบี้ย วงเงินกู้ไม่เกิน 12 เท่าของเงินเดือนหรือไม่เกิน 200,000 บาท ระยะผ่อนชำระไม่เกิน 3 ปี

และมาตรการใหม่ที่เพิ่งออกมา อีก 2 ข้อ คือ
8. ให้เบิกเงินช่วยเหลือได้วันละ 200 บาท หากน้ำท่วมแล้วต้องย้ายไปพักที่บ้านญาติหรือบ้านเพื่อน ตามจำนวนวันที่พักอาศัยอยู่จริง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่เข้าพักจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2554

9. บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์อื่น ๆ ได้นำเสนอสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับผู้จัดการสาขาและหัวหน้าทีมการตลาดที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมอยู่ขณะนี้ และได้รับความเห็นชอบให้บริษัทหลักทรัพย์ สามารถจ่ายเงิน Profit Sharing และ เงิน Incentive ที่เกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2554 ให้แก่ผู้จัดการสาขาและหัวหน้าทีมได้ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระความเดือดร้อน

          ฝ่ายสื่อสารองค์กร บมจ. หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)โทร. 0-2658-6300 ต่อ 5180, 7401, 7402