สิงหาคม 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

กันยายน 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ตุลาคม 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

เพิ่มรอบ – เทรดหุ้นให้รวย ด้วยกราฟเทคนิค (CHOR01)

วิทยากร: อาจารย์ ช.โชติวงศ์ เพ็ชญไพศิษฏ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์กราฟเทคนิค มากกว่า 20 ปีผู้ดำเนินรายการ เจาะลึกเศรษฐกิจ (FM100.5) และ ส่องหุ้น (FM92.25)วัน/เวลา: วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 29-30 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-16.30 น. ปรับปรุงใหม่เนื้อหาเข้าใจง่าย ใช้ได้จริง เพิ่มกรณีศึกษา อ่านต่อ…