ข่าวประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจ/การเงิน

ไอแบงก์ ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะพิเศษ Soft Loan พลัส

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดยนายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการ ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะพิเศษ Soft Loan พลัส กับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยสถาบันการเงินต่างๆ โดยมี นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี และ ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๔ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563

การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อตาม พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (พ.ร.ก. Soft Loan) ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ทั้งนี้ผู้ประกอบการ SMEs และธุรกิจขนาดใหญ่ที่สนใจสามารถติดต่อขอใช้บริการสินเชื่อและร่วมโครงการได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่ ไอแบงก์ ทุกสาขาทั่วประเทศ