ข่าวประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจ/การเงิน

SCN ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ผู้ถือหุ้นโหวตผ่านฉลุยทุกวาระ

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านธุรกิจพลังงาน  พลังงานหมุนเวียน และยานยนต์ที่ใช้พลังงานทางเลือก  นำโดยดร.ฤทธี กิจพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะกรรมการบริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 พร้อมมาตรการป้องกันโรคโควิด19 เพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมซาลอน เอ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ รัชดา เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563

ทั้งนี้ ดร.ฤทธี กล่าวว่า “ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองกรค์หลากหลายด้าน เพื่อรับรองการขยายตัวทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่าความสำเร็จของบริษัทฯ มาจากการวางแผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพของทีมผู้บริหารและความร่วมมือของพนักงานในองค์กรที่จะร่วมนำพาองค์กรให้ก้าวหน้าและแข็งแกร่ง พร้อมทั้งให้ความสำคัญในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม(CSR) เพื่อสนับสนุนให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ดี โดยบริษัทฯ ยังคงดำเนินงานภายใต้เป้าหมายการเติบโตของกลยุทธ์ 3+1 อย่างต่อเนื่อง ที่ประกอบไปด้วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ,ธุรกิจพลังงานทดแทน,ธุรกิจยานยนต์, และธุรกิจขนส่ง ทั้งนี้คาดว่าการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ตอดปีที่ผ่านมาและที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ จะส่งเสริมให้ผลประกอบการในปี 2563 เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน”