ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

อาร์เอส กรุ๊ป จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) เป็นประธานจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยมี นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุลนายวิทวัส เวชชบุษกรนายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ พร้อมทั้งคณะกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมประชุม ณ ห้องโรส ฮอลล์ อาคารอาร์เอส กรุ๊ป ทาวเวอร์ ซี ชั้น 5 เมื่อเร็วๆ นี้

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

1.นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ กรรมการ

2.นายดนัยศิษฏ์ เปสลาพันธ์       ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย บมจ.อาร์เอส

3.นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ บมจ.อาร์เอส

4.นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อาร์เอส

5.นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล    กรรมการอิสระ

6.นางวรรณสุดา ธนสรานาต       กรรมการอิสระ

7.นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์          กรรมการอิสระ

8.นายวิทวัส เวชชบุษกร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บมจ.อาร์เอส