ข่าวประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจ/การเงิน

กรุงศรีจัดซีรีส์สัมมนาออนไลน์ภายใต้ธีม “Business Implications from COVID-19, Now and Next Series”

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ปรับแผนกลยุทธ์การตลาดสำหรับลูกค้าธุรกิจด้วยการจัดซีรีส์สัมมนาออนไลน์แบบ Exclusive ที่มีเนื้อหาเข้มข้น ภายใต้ธีม “Business Implications from COVID-19, Now and Next Series” ในเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างของลูกค้าธุรกิจทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า SME ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกค้าสถาบันการเงินและลูกค้าธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่น ถือเป็นการยกระดับบริการ Krungsri Business Empowerment เพื่อให้ลูกค้าธุรกิจได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลเชิงลึกจากวิทยากรชั้นแนวหน้าในไทยและต่างประเทศ รวมทั้งนักเศรษฐศาสตร์และนักธุรกิจที่มากประสบการณ์มาร่วมแบ่งปันความรู้และมุมมอง เพื่อให้สามารถปรับตัวและปรับแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับโลกที่เปลี่ยนแปลงสู่ชีวิตปกติรูปแบบใหม่ (New Normal) หลังวิกฤตโควิด-19

นางสาวมันตินี อัครเสริญ ผู้บริหารสายงานการตลาดลูกค้าธุรกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กรุงศรียึดมั่นในหลักการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางไม่เพียงแต่การให้ความ สำคัญกับบริการทางการเงินที่แตกต่าง เรายังมุ่งเน้นการสร้างบริการเสริมให้กับลูกค้าธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยธนาคารได้ยกระดับบริการ Krungsri Business Empowerment เพื่อให้สามารถแบ่งปันข้อมูลความรู้ กิจกรรมสัมมนา การสร้างแรงบันดาลใจ และสร้างโอกาสในการต่อยอดธุรกิจผ่านการสร้างเครือข่ายธุรกิจให้กับ ลูกค้าตามความต้องการและทันเหตุการณ์ ซึ่งถือเป็นจุดแข็งที่ทำให้กรุงศรีสามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง แม้ในช่วงที่มีการใช้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 และมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม ธนาคารยังคงเดินหน้าจัดสัมมนาอันเป็นประโยชน์ให้กับลูกค้าธุรกิจด้วย การปรับเปลี่ยนรูปแบบของการจัดมาเป็นรูปแบบออนไลน์เสมือนจริง เพื่อให้ลูกค้าธุรกิจได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และเตรียมความพร้อมเพื่อกลับมารีสตาร์ทธุรกิจได้อย่างเท่าทันในยุคชีวิตปกติรูปแบบใหม่ หรือ “New Normal””

โดยธนาคารจะจัดซีรีส์สัมมนาเจาะลึกเข้มข้น 4 ครั้ง ภายใต้ธีม “Business Implications from COVID-19, Now and Next Series” ซึ่งได้เริ่มจัดตอนแรกไปแล้วในเดือนเมษายน สำหรับลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ โดยได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.สันติธาร เสถียรไทย ประธานหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ กลุ่มบริษัท Sea จำกัด และนางสาวรุ่ง สงวนเรือง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจและกำกับดูแลโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาคเศรษฐกิจและการเงินที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รวมทั้งมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ และแบ่งปันมุมมองเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต

สำหรับการจัดสัมมนาออนไลน์ตอนที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “Now and Next for Real Estate & Service” ที่จะจัดในวันที่ 28 พฤษภาคม เน้นสำหรับลูกค้า SME มีเนื้อหาครอบคลุมปัจจัยท้าทายทางเศรษฐกิจ ผลกระทบของโควิด-19 ต่อภาคธุรกิจและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีวิทยากรคือ ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ ผู้บริหารสายงายวิจัยและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ที่จะมาร่วมแบ่งปันกลยุทธ์การก้าวข้ามวิกฤตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

สัมมนาออนไลน์ตอนที่ 3 หัวข้อ “Building Business Immunity” สำหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกค้าธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่น และสถาบันการเงิน ซึ่งจะจัดในเดือนมิถุนายน โดยมีวิทยากรคือ Mr.Takahiro Sekido, Chief Japan Strategist, Global JPY Strategy Research ของ MUFG และ ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันทางธุรกิจเพื่อให้สามารถยืนหยัด ท่ามกลางความไม่แน่นอน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในยุค New Normal และในเดือนเดียวกัน จะจัดตอนที่ 4 ในหัวข้อ “Business Toward the Next Normal” โดยจะเน้นในด้านกลยุทธ์การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจหลังจากวิกฤตโควิด-19 และการเปลี่ยนผ่านสู่โมเดลธุรกิจแบบใหม่

การจัดซีรีส์สัมมนาออนไลน์ครั้งนี้นับเป็นอีกกิจกรรมสำคัญที่สร้างคุณค่าเพิ่มให้กับลูกค้า Krungsri Business Empowerment มุ่งแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เพื่อให้ลูกค้าธุรกิจทุกกลุ่ม ได้แก่ ลูกค้า SME ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกค้าสถาบันการเงินและลูกค้าธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่น นำไปใช้บริหารจัดการธุรกิจภายใต้การแข่งขันที่สูงและบริหารความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในโลกปัจจุบัน สอดคล้องกับพันธกิจของกรุงศรีที่มุ่งสร้างโอกาสเติบโตให้กับลูกค้าและตอกย้ำศักยภาพของกรุงศรีและเครือข่ายระดับโลกของ MUFG ที่ช่วยต่อยอดโอกาสทางธุรกิจสู่อนาคต สามารถรับชมสัมมนาออนไลน์ย้อนหลังผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Krungsri Business Empowerment Facebook, Krungsri Simple Youtube และ เว็บไซต์ krungsri.com

เกี่ยวกับกรุงศรี

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) เป็นกลุ่มธุรกิจการเงินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของไทยด้านสินทรัพย์ สินเชื่อ และเงินฝาก และเป็นหนึ่งในห้าสถาบันการเงินที่มีความสำคัญเชิงระบบ (D-SIB) โดยดำเนินธุรกิจมานานถึง 75 ปี กรุงศรีเป็นบริษัทในเครือของมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) กลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดระดับโลก กลุ่มกรุงศรีให้บริการทางการเงินการธนาคารอย่างครบวงจร ทั้งในด้านสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค การลงทุน การบริหารจัดการกองทุน รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอันหลากหลายแก่กลุ่มลูกค้าบุคคล ลูกค้า SME และลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ผ่านสาขาของธนาคารกว่า 688 สาขา (เป็นสาขาที่ให้บริการทางการเงินในรูปแบบปกติ 648 สาขาและสาขาที่ให้บริการเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 40 สาขา) และช่องทางการขายกว่า 33,255 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ กรุงศรียังเป็นผู้ออกบัตรเครดิตรายใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีจำนวนบัญชีบัตรเครดิตและสินเชื่อเพื่อการผ่อนชำระ/สินเชื่อส่วนบุคคลมากกว่า 9.3 ล้านบัญชี และเป็นผู้ให้บริการด้านสินเชื่อรถยนต์ชั้นนำ (กรุงศรี ออโต้) พร้อมทั้งมีบริษัทบริหารจัดการกองทุนที่มีอัตราเติบโตสูงที่สุดแห่งหนึ่ง (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด) ทั้งยังเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้มีรายได้น้อย (บริษัท เงินติดล้อ จำกัด) อีกด้วย

กรุงศรี มีพันธสัญญาในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสูงสุด ธนาคารและบริษัทในเครือได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกอย่างสมบูรณ์ของ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” โดยมุ่งร่วมมือกับองค์กรชั้นนำในไทยและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคาร เพื่อให้การดำเนินธุรกิจปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น

เกี่ยวกับมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG)

มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) เป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันทางการเงินชั้นนำระดับโลก มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงโตเกียว ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานในการดำเนินธุรกิจกว่า 360 ปี MUFG มีเครือข่ายสำนักงานกว่า 3,000 แห่ง ในกว่า 50 ประเทศทั่วโลกและมีพนักงานกว่า 180,000 คน MUFG นำเสนอบริการทางการเงินที่หลากหลายครอบคลุมทั้งธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ทรัสต์แบงก์กิ้ง ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อเพื่อรายย่อย ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธุรกิจเช่าซื้อ MUFG มีเป้าหมายที่จะเป็น “กลุ่มสถาบันทางการเงินที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดในโลก” ด้วยการผสานศักยภาพในการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองทุกความต้องการทางการเงินของลูกค้าโดยคำนึงถึงสังคมและการแบ่งปัน สู่ความเติบโตอย่างยั่งยืน MUFG จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ตลาดหลักทรัพย์นาโกยา และตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MUFG กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://www.mufg.jp/english