ข่าวประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจ/การเงิน

กรุงไทยเคียงข้างลูกค้าสู้วิกฤติด้วย 5 มาตรการ

ธนาคารกรุงไทย ลุยช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่มอย่างเต็มที่ เพื่อให้สามารถเดินหน้าต่อด้วย 5 มาตรการเยียวยา ทั้งลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจ ในวงเงินรวมกว่า 1.12 ล้านล้านบาท 3 ลูกค้ามั่นใจฝ่าวิกฤติ หลังได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า นับแต่เกิดปัญหาเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของโควิด-19 ธนาคารได้เร่งให้ความช่วยเหลือและดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่องด้วยมาตรการต่างๆ ทั้งมาตรการที่เข้าร่วมกับกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และของธนาคารเอง รวมทั้งสิ้น 5 มาตรการ เพื่อเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้สามารถเดินหน้าธุรกิจต่อไปได้ ในวงเงินรวมกว่า 1.12 ล้านล้านบาท  ซึ่งได้ให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามลูกค้าอย่างใกล้ชิดทั่วประเทศ ด้วยมาตรการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม

นายวิชัย อริยรัชโตภาส เจ้าของธุรกิจ โรงแรมและที่พัก 4 แห่ง ย่านตลาดน้อย สัมพันธวงศ์ และ หัวลำโพง ลูกค้าธนาคารกรุงไทย สำนักงานธุรกิจนานาเหนือ เปิดเผยว่า ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง แทบจะไม่มีลูกค้าเลยปรับตัวด้วยการปิด 2 สาขา นำพนักงานทั้งหมดมาหมุนเวียนงานในสาขาที่เหลือ ลดราคาที่พักรายวันและรายเดือนให้ถูกที่สุด เจาะกลุ่มลูกค้า Work From Home ที่ต้องการเปลี่ยนบรรยากาศมา Work Away From Home ได้รับการช่วยเหลือจากธนาคารตั้งแต่เริ่มวิกฤติ โดยได้พักชำระเงินต้น 6 เดือน และขยายระยะเวลาชำระหนี้  6 เดือน ซึ่งสามารถช่วยเหลือธุรกิจได้อย่างทันท่วงที ช่วยประคองธุรกิจได้มาก ส่วนสินเชื่อ Soft Loan ดอกเบี้ย 2% ต่อปี ได้รับการดูแลจากพนักงานอย่างดีทำให้อนุมัติรวดเร็วมาก

นายณัฐพล กัปปิยจรรยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท นีโอ สุกี้ไทยเรสเทอรองส์ ลูกค้าธนาคารกรุงไทย สำนักงานธุรกิจถนนเจริญนคร เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้คาดว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัว แค่ไม่คิดว่าจะเจอวิกฤติรุนแรงขนาดนี้ เพราะต้องปิดสาขาทั้งหมดตามมาตรการรัฐ โชคดีที่ได้วางแผนเตรียมรับมือบ้าง เพื่อหาทางสร้างรายได้ โดยหันมาขายแบบเดลิเวอรี่ การวางแผนทางการเงินเป็นเรื่องสำคัญมาก ในภาวะที่รายได้เกือบจะเป็นศูนย์ ต้องสำรวจตัวเอง วางแผนให้รัดกุมเพื่อบริหารต้นทุน และปรึกษาธนาคาร พนักงานที่ดูแลบริการดีมาก ติดต่อแจ้งเรื่องที่ธนาคารมีมาตรการช่วยเหลือพักชำระเงินต้นทันที 12 เดือน และเมื่อขอ Soft Loan ได้รับอนุมัติรวดเร็ว ทำให้สามารถจัดการสภาพคล่อง ดูแลพนักงาน วัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ธนาคารรู้ใจและช่วยเหลือธุรกิจได้ถูกที่ทันเวลา

นายกฤษดา จันทร์จำรัสแสง กรรมการผู้จัดการ บริษัท วงศ์จันทร์ จำกัด ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยถึง ผลกระทบจากโควิด-19 ในอุตสาหกรรมก่อสร้างที่บริษัทได้รับเป็นจังหวะเดียวกับที่วีซ่าและ Work Permit ของแรงงานต่างด้าวจะหมดต้องกลับประเทศ สินค้าจากต่างประเทศที่บริษัทนำเข้าถูก Freeze  ตรวจรับงานไม่ได้ ทำให้ขาดสภาพคล่อง  งานเดินต่อไม่ได้ กรุงไทยทันต่อสถานการณ์มาก เข้ามาช่วยในจังหวะที่กำลังจะจมน้ำ ขาดสภาพคล่อง โดยให้ Soft Loan วงเงิน 20 ล้านบาท ทำให้ธุรกิจดำเนินการต่อเนื่องได้ โดยไม่ต้อง Restart ใหม่  เพราะบริษัทต้องดูแล Supplier  ผู้รับเหมาช่วง แรงงาน และพนักงาน ทุกคนลำบากหมด กรุงไทยเป็นธนาคารของคนไทยที่ดูแลธุรกิจก่อสร้างได้ดีและเป็นธรรมที่สุด ไม่เคยทิ้งกัน

สำหรับ 5 มาตรการที่ธนาคารกรุงไทยดูแลลูกค้า  ประกอบด้วย มาตรการที่ 1 ลูกค้าสินเชื่อบุคคลภายใต้กำกับ และลูกค้าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ที่วงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท พักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยนาน 4 เดือน ลดดอกเบี้ยลง 0.25% ต่อปี จากสัญญากู้เดิมนาน 4 เดือน มาตรการที่ 2 ลูกค้าบุคคลและลูกค้าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ที่มีเอกสารแสดงรายได้ลดลง พักชำระเงินต้น (ชำระเฉพาะดอกเบี้ย) นาน 6 เดือน ลดดอกเบี้ยลง 0.25% ต่อปี จากสัญญากู้เดิมนาน 6 เดือน มาตรการที่ 3 ลูกค้าธุรกิจที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 100 ล้านบาท พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยนาน 6 เดือนอัตโนมัติ มาตรการที่ 4 ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางขึ้นไป ที่มีเอกสารแสดงรายได้ลดลง พักชำระหนี้เงินต้นวงเงินสินเชื่อระยะยาว (Term Loan) สูงสุด12 เดือน ขยายระยะเวลาชำระหนี้สำหรับตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)และสินเชื่อเพื่อการค้าต่างประเทศ สูงสุด 6 เดือน มาตรการที่ 5 ลูกค้าธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 500 ล้านบาท สนับสนุนสินเชื่อ Soft Loan วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 20% ของยอดหนี้คงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลากู้สูงสุด  5 ปี อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก 2% ต่อปี พักชำระเงินต้นสูงสุด 12 เดือน ไม่ต้องชำระดอกเบี้ย 6 เดือนแรก

ทั้งนี้ ลูกค้าธนาคารกรุงไทยขอรับความช่วยเหลือในมาตรการต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการได้   ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านเว็บไซต์ krungthai.com/covid19 และ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111 ธนาคารจะตรวจสอบข้อมูลและติดต่อกลับ เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน