ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: PHOL ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ไฟเขียวจ่ายปันผล 0.15 บาท/หุ้น

รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) หรือ PHOL คุณบุญชัย  สุวรรณวุฒิวัฒน์ (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในโอกาสจัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ รวมทั้งการจ่ายปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาทต่อหุ้น บริษัทฯ ได้จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.05 บาทต่อหุ้น คงเหลือจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาทต่อหุ้น กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 6 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายปันผลวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้ โดยบริษัทฯ  ได้จัดการประชุมภายใต้คำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19