ข่าวประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจ/การเงิน

ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง “ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป” เรียบร้อยแล้ว เดินหน้าขายหุ้นไอพีโอ 25 ล้านหุ้น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) นับหนึ่งไฟลิ่ง “ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป” ในวันที่ 30 เม.ย. 2563 เรียบร้อยแล้ว

นายวิศรุต อังศุภากร ผู้อำนวยการสายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IIG  เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ได้เริ่มนับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไฟลิ่ง ของ IIG ในวันที่ 30 เม.ย. 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดย IIG วางแผนเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) และจะเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก หรือ IPO จำนวน 25 ล้านหุ้น แบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายจำนวน 25 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้

ทั้งนี้ IIG มีวัตถุประสงค์ของการระดมทุนในครั้งนี้ แบ่งเป็น 1. เพื่อพัฒนาและเพิ่มศูนย์พัฒนาซอฟต์แวร์ (Development Center) ไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย  2. เพื่อลงทุนทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ 3. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งโครงการต่าง ๆ ในอนาคตของบริษัท จะช่วยรองรับการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน อีกทั้งเพื่อขยายเข้าสู่ธุรกิจใหม่ที่มีความเกี่ยวเนื่อง เพื่อที่บริษัทฯ จะสามารถสร้างความเป็นเลิศในการเป็นบริษัทที่ปรึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในประเทศไทย เพื่อช่วยให้องค์กรลูกค้าสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัล และเติบโตได้อย่างแท้จริง

ขณะที่นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า IIG เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีให้แก่ภาคธุรกิจต่าง ๆ แบ่งเป็น 1.ธุรกิจที่ปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และให้เช่าใช้ระบบซอฟต์แวร์จากทาง Salesforce 2.ธุรกิจที่ปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) และเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบซอฟต์แวร์จากทาง Oracle 3.ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์แบรนด์ (Brand Strategy) การสร้างและบริหารประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience Management) และการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)  4. ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร ในส่วนงานสารสนเทศ

“ตอนนี้ IIG ได้เริ่มนับหนึ่งไฟลิ่งเรียบร้อย และถือว่าเป็นอีกก้าวที่สำคัญ ที่เราจะก้าวเข้าสู่การเป็นสมาชิกในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เพราะว่าบริษัทวางแผนที่จะเข้าระดมทุน เพื่อขยายธุรกิจในอนาคต อย่างไรก็ตาม การลงทุนของบริษัท จะมีการศึกษารายละเอียดก่อนการลงทุน และศึกษาสภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลาควบคู่ไปด้วย เพื่อให้การลงทุนมีความเหมาะสม และเพื่อสนับสนุนผลการดำเนินงานให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง สร้างผลตอบแทนที่ดีแก่นักลงทุนทุกท่าน อีกทั้ง IIG ยังมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทอีกด้วย” นายสมชายกล่าว