ข่าวประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจ/การเงิน

ฟิทช์ประกาศคงอันดับเครดิตบริษัท ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) ที่ ‘AAA(tha)’ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ 'AAA(tha)’ ของบริษัท ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ CLT แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ และคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ 'F1+(tha)’

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต

อันดับเครดิตของ CLT พิจารณาจากปัจจัยสนับสนุนจากธนาคารแม่ซึ่งคือ Citibank, N.A. (อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวที่ 'A+’/แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ/ อันดับความแข็งแกร่งทางการเงินที่ 'a’) โดย CLT มี Citibank เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดในบริษัท  และมีการผสานการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดกับ Citibank สาขากรุงเทพฯ นอกจากนี้ CLT ยังมีบทบาทสำคัญต่อกลุ่มเนื่องจากสาขาของ CLT เป็นช่องทางสำคัญสำหรับ Citibank ในการขยายเครือข่ายทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค

อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ CLT สะท้อนถึงความเชื่อของฟิทช์ว่าหลังจากรวมการพิจารณาถึงโอกาสในการได้รับการสนับสนุนแล้ว โครงสร้างเครดิตของ CLT นั้นสอดคล้องกับอันดับเครดิตที่สูงที่สุดในประเทศไทย

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงบวกหรือส่งผลให้กิดการปรับเพิ่มอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)

อันดับเครดิตภายในประเทศของ CLT เป็นอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงสุด จึงไม่มีปัจจัยใดที่อาจทำให้อันดับเครดิตได้รับการปรับเพิ่ม

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบหรือส่งผลให้กิดการปรับลดอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)

การปรับตัวลดลงของความสามารถของ Citibank ในการให้การสนับสนุนแก่ CLT อาจส่งผลให้เกิดการปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศของ CLT ซึ่งอาจบ่งชี้ได้จากการปรับลดอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของธนาคารแม่รวมถึงการเปรียบเทียบกับธนาคารและบริษัทอื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศ

นอกจากนี้การลดลงของโอกาสที่ธนาคารแม่จะให้การสนับสนุนแก่  CLT อาจส่งผลให้อันดับเครดิตภายในประเทศของบริษัทถูกปรับลดอันดับ ตัวอย่างเช่น หากธนาคารแม่ลดสัดส่วนการถือหุ้นลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือ CLT และ Citibank มีระดับการผสานการดำเนินงานระหว่างกันที่ลดลง อย่างไรก็ตามฟิทช์มองว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่น่าเกิดขึ้นในระยะสั้น