ข่าวประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจ/การเงิน

มูลนิธิวิจัยแห่ง IMA เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนงานวิจัยประจำปี 2563

IMA(R) (Institute of Management Accountants) สมาคมนักบัญชีและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินในธุรกิจ เปิดให้ยื่น คำร้องขอทุนโครงการวิจัยประจำปี 2563 ผ่านทางมูลนิธิงานวิจัยของ IMA (IRF) ทั้งนี้ มูลนิธิ IRF มีความตั้งใจที่จะมอบเงินทุนสนับสนุนเพื่อช่วยเหลืองานวิจัยที่มุ่งขยายความรู้และขอบเขตของการจัดการทางบัญชีและการเงิน โดยนับจนถึงวันนี้ทางมูลนิธิได้มอบทุนวิจัยให้กับทั้งนักวิชาการและนักศึกษาระดับปริญญาเอกมาแล้วกว่า 1 ล้านดอลลาร์

ในปีนี้ ทางมูลนิธิ IRF ยินดีพิจารณาโครงการวิจัยที่ตอบคำถามเกี่ยวกับบทบาทของซีเอฟโอและทีมการเงินขณะเปลี่ยนผ่านจากการดูแลมูลค่าสู่การสร้างมูลค่า นอกจากนี้ ข้อเสนอโครงการวิจัยเกี่ยวกับการวางแผนและวิเคราะห์การเงิน, ความรับผิดชอบและความยั่งยืนต่อสังคมขององค์กร, การเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นดิจิทัล และจริยธรรมและการจัดการองค์กร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอในหัวข้ออื่น ๆ ก็จะถูกพิจารณาด้วยเช่นกัน โดยข้อเสนองานวิจัยที่ยื่นมาให้พิจารณานี้ สามารถใช้วิธีการวิจัยทั้งในแบบพื้นฐานหรือแบบประยุกต์ เช่น การวิเคราะห์ การวิจัยโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ การทดสอบ การสำรวจ หรือใช้กรณีศึกษาก็ได้

IRF จะให้ทุนสูงสุดมูลค่า 10,000 ดอลลาร์จำนวน 3 ทุน และมูลค่า 5,000 ดอลลาร์อีกจำนวนหนึ่ง โดยจะมอบให้กับข้อเสนอที่มีศักยภาพจะยกระดับวิชาชีพด้านการบัญชีบริหารได้

นักวิจัยจะต้องนำเสนอรายงานความยาวประมาณ 3,000 คำแก่กรรมการผู้ตัดสิน ข้อเสนองานวิจัยควรจะเป็นไปตามแนวทางสำหรับการยื่นขอทุน IRF ตามสถานะของนักวิจัยในฐานะคณะหรือนักศึกษา

สามารถส่งใบสมัครได้ที่อีเมล research@imanet.org โดยกำหนดส่งใบสมัครวันสุดท้ายคือวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลาเที่ยงคืนตรงตามเวลา EDT และจะประกาศผลผู้ชนะในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายละเอียดการยื่นขอทุนวิจัยจาก IRF [  https://www.imanet.org/-/media/6540af729fde43ba9747780b5e752129.ashx?la=en ]

เกี่ยวกับ IMA(R) (Institute of Management Accountants)

สถาบัน IMA(R) ซึ่งคว้าตำแหน่ง Professional Body of the Year ประจำปี 2017 และ 2018 จากนิตยสาร The Accountant/International Accounting Bulletin เป็นหนึ่งในสมาคมที่ใหญ่ที่สุดและน่าเชื่อถือมากที่สุดในด้านการพัฒนาอาชีพนักบัญชีบริหาร สถาบัน IMA ให้การสนับสนุนนักบัญชีทั่วโลกผ่านการวิจัย, หลักสูตร U.S.CMA(R) (Certified Management Accountant) และ CSCA(R) (Certified in Strategy and Competitive Analysis), การศึกษาต่อเนื่อง, การสร้างเครือข่าย และการส่งเสริมจรรยาบรรณทางธุรกิจในระดับสูงสุด สถาบัน IMA มีเครือข่ายทั่วโลกที่ประกอบด้วยสมาชิกกว่า 125,000 ราย ใน 150 ประเทศ รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพและนักศึกษา 300 กลุ่ม สถาบัน IMA มีสำนักงานใหญ่ในเมืองมอนต์เวล รัฐนิวเจอร์ซีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และให้บริการใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ทวีปอเมริกา เอเชียแปซิฟิก ยุโรป และตะวันออกกลาง/อินเดีย สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IMA ได้ที่ www.imanet.org

ติดต่อ:
Sunantha Huang
IMA Southeast Asia & Australasia
โทร. (65)6493-3113

โลโก้ - https://photos.prnasia.com/prnh/20191017/2614087-1LOGO