ข่าวประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจ/การเงิน

Gossip News: DOHOME ห่วงใยผู้ถือหุ้นเลื่อนประชุม AGM

เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ยังคงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการยับยั้งการแพร่ระบาด คณะกรรม การบริษัทและผู้บริหาร บมจ.ดูโฮม หรือ DOHOME ตัดสินใจเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (AGM) ยกเลิกวาระการประชุมและวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมออกไปอย่างไม่มีกำหนด จากเดิมเตรียมประชุมในวันที่ 5 พ.ค.นี้ และจะนำวาระเรื่องจ่ายเงินปันผลเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกครั้ง โดยรายละเอียดอัตราของการจ่ายหุ้นปันผลและอัตราเงินสดปันผล รวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากห่วงใยความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น และหากสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติจะรีบจัดการประชุมโดยเร็วที่สุด