ข่าวประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจ/การเงิน

เอฟดับบลิวดี เพิ่มคุ้มครอง COVID-19 ฟรี สำหรับลูกค้าซื้อประกันออนไลน์ Easy E-Cancer

นายปรีชา รุธิรพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า “หลังจากที่ทางบริษัทฯได้มีการเปิดตัวแบบประกันออนไลน์ Easy E-CANCER คุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ เมื่อตรวจพบโรคมะเร็งไม่ว่าจะเป็นชนิดใดและระยะใด บริษัทจะจ่ายให้ทันที 500,000 บาท (ยกเว้นมะเร็งผิวหนังที่ไม่ใช่ชนิดเมลาโนมา จะได้รับเงิน 50,000 บาท และความคุ้มครองยังครอบคลุมต่อ) เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงวันละ 5 บาท และจ่ายเบี้ยประกันคงที่ตลอดระยะสัญญา 5 ปี แม้อายุจะเพิ่มมากขึ้น ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น แต่ยังได้รับความคุ้มครองเท่าเดิม รับประกันตั้งแต่อายุ 20-60 ปี นอกจากนี้ยังสามารถลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนดไม่เกิน 25,000 บาท

ล่าสุดเนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ทางบริษัทฯเข้าใจถึงความกังวลของลูกค้าทุกท่านจากสถานการณ์ จึงประกาศเพิ่มความคุ้มครอง COVID-19 สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ Easy E-CANCER โดยรับผลประโยชน์เพิ่มเติมค่าชดเชยรายวัน COVID-19 ตามรายละเอียดคือ

รับค่าชดเชยรายวัน 2,000 บาท/วัน ตามจำนวนวันที่พักรักษาในห้อง ICU สูงสุดไม่เกิน 14 วัน เริ่มมีผลคุ้มครองตามวันที่มีผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัยแบบ Easy E- CANCER สำหรับกรมธรรม์ที่สมัครตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน – 19 พฤษภาคม 2563 ระยะเวลาคุ้มครอง 3 เดือน สำหรับผู้เอาประกันที่ซื้อก่อนวันที่ 20 เมษายน 2563 จะได้รับผลประโยชน์เพิ่มเติมเช่นกัน (โดยเริ่มมีผลคุ้มครองตั้งแต่ 20 เมษายน- 20 กรกฎาคม 2563) ทั้งนี้มีข้อยกเว้นความคุ้มครองสำหรับผู้เอาประกันที่ได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ว่า ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) มาก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยแบบ Easy E-CANCER”

นายปรีชา กล่าวทิ้งท้ายว่า “สำหรับแบบประกัน Easy E-CANCER ซึ่งเป็นประกันมะเร็งออนไลน์ พร้อมรับความคุ้มครอง COVID-19 พร้อมกันในคลิกเดียว โดยลูกค้าสามารถซื้อผ่านแพล็ตฟอร์มออนไลน์ ifwd.fwd.co.th ที่ให้ข้อมูลลูกค้าได้ครบถ้วน ลูกค้าคลิ้กคำนวณเบี้ยประกัน กรอกข้อมูลสมัครประกันทางออนไลน์ และได้ความคุ้มครองทันทีที่ชำระเงิน โดยตั้งแต่เริ่มกรอกสมัครจนจบขั้นตอนใช้เวลาเพียง 5 นาที แพล็ตฟอร์มนี้รองรับการใช้งานทุกระบบทั้ง iOS และแอนดรอยด์ (Android) มีระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (ISO/IEC 27001:2013)

เกี่ยวกับบริษัทเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำของไทยที่ให้ความคุ้มครองชีวิตและบริการวางแผนทางการเงิน โดยให้ความสำคัญในการสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้ลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่ เข้าใจง่าย และให้บริการผ่านเทคโนโลยีดิจิตอลที่ยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยมุ่งหวังที่จะเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำในเอเชียที่เปลี่ยนมุมมองที่ผู้คนมีต่อการประกันชีวิต

เอฟดับบลิวดีก่อตั้งในประเทศไทยเมื่อปีพ.ศ.2556 โดยเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มลงทุนแปซิฟิค เซ็นจูรี่ กรุ๊ป ที่ให้บริการคลอบคลุมในประเทศฮ่องกงและมาเก๊า ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ญี่ปุ่น และมาเลเซีย โดยให้บริการประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันวินาศภัย ผลิตภัณฑ์สวัสดิการพนักงาน ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลามหรือชารีอะห์ และกรมธรรม์ตะกาฟุล ในหลายประเทศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ www.fwd.co.th หรือ www.facebook.com/FWD Thailand