ข่าวประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจ/การเงิน

InterGOLD ประกาศมาตรการป้องกันไวรัส COVID-19 โดยเพิ่มการดูแลความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดให้กับลูกค้าและพนักงาน

InterGOLD ประกาศมาตรการป้องกันไวรัส COVID-19 โดยเพิ่มการดูแลความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดให้กับลูกค้าและพนักงาน พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ นำเทคโนโลยีเข้ามาเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและทำให้การบริการลูกค้าเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง    

นายธีรรัฐ จุฑาวรากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการซื้อ-ขายทองคำแท่งผ่านระบบโทรศัพท์ (Gold Phone) และระบบออนไลน์ (Gold Online) ด้วยทองคำแท่ง 99.99% และ 96.5% รองรับความต้องการของนักลงทุนทองคำแท่งทั่วประเทศ พร้อมด้วยทีมงานเฉพาะกิจป้องกัน COVID-19 ประกาศยกระดับจัดการดูแลรักษาความสะอาดในทุกส่วนงานและป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน เพื่อสุขภาพอนามัยความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานเป็นสำคัญ อันได้แก่;    

  1. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิค-19 และวิธีป้องกันการแพร่กระจายโรคที่ถูกต้องแก่พนักงานในทุกช่องทางสื่อสาร ทั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณทางเข้า-ออกสำนักงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในอาคาร รวมถึงสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เช่น LINE , E-Mail รวมถึงการสนับสนุนหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ให้กับพนักงานทุกคน เพื่อการรักษาสุขอนามัยที่ดี  
  2. คัดกรองผู้เข้า-ออกอาคารสำนักงาน สำหรับลูกค้าและพนักงานที่เข้ามาติดต่อและปฏิบัติงานในอาคาร ด้วยเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้บริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือบริเวณทางเข้า-ออก พื้นที่ใช้สอยส่วนกลาง หน้าลิฟต์ และห้องประชุมต่างๆ ภายในอาคาร เพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยทุกครั้งเมื่อเดินทางมาใช้บริการยังสำนักงาน  
  3. กวดขันด้านการรักษาความสะอาด โดยเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดจุดสัมผัสต่าง ๆ ในพื้นที่ส่วนกลาง เช่น มือจับประตู ปุ่มกดลิฟต์ ห้องประชุม โดยทำความสะอาดทุก ๆ ชั่วโมง    
  4. ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดพื้นที่ให้บริการลูกค้าและส่วนทำงานทั้งหมด ได้แก่ บริเวณห้องบริการซื้อ-ขายทองคำ ลิฟต์ ห้องประชุมและบริเวณทางเดินภายในอาคาร ส่วนออฟฟิศสำนักงาน รวมถึงห้องรับประทานอาหารพนักงาน เพื่อความสะอาดสำหรับลูกค้าผู้มาติดต่อและพนักงานของบริษัทอยู่เสมอ  
  5. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาระหว่างปฏิบัติงานทั้งภายใน-นอกบริษัทฯ รวมถึงการทำความสะอาดสินค้าก่อนการจัดส่งทุกครั้ง เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าจะได้รับสินค้าที่ถูกต้อง สะอาดตามมาตรฐานความปลอดภัย  
  6. กำหนดระเบียบปฏิบัติให้แก่พนักงานตามนโยบายต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข เช่น การเว้นระยะห่างระหว่างกันในระหว่างการนั่งประชุมและการพักรับประทานอาหาร การปรับชั่วโมงการทำงานของพนักงานเพื่อลดความแออัดในพื้นที่ทำงาน และการขอความร่วมมือพนักงานในการให้ข้อมูลที่เป็นจริงพร้อมใบรับรองแพทย์แก่ฝ่ายบุคคลในกรณีลาป่วยหรือมีอาการไม่สบาย  
  7. จัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสื่อสารเพิ่มเติม เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงาน และประสานงานการให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องจากที่พัก (Work from Home) ทำให้การบริการลูกค้าเป็นไปได้อย่างเรียบร้อยต่อเนื่อง ลดโอกาสการติดต่อโรค และเป็นการให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19    

ทั้งนี้บริษัทฯ ยืนยันในการจัดการมาตรการอันเข้มงวดในทุก ๆ ทางป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 เพื่อลูกค้า และพนักงาน ให้ได้รับความปลอดภัยสูงสุด พร้อมขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจมาโดยตลอด นายธีรรัฐกล่าวในที่สุด

สามารถติดตามบทวิเคราะห์ได้ที่: https://www.youtube.com/intergoldgoldtrade

สนใจลงทุนทองคำแท่งหรือติดตามข่าวสารได้ที่
- Website : www.intergold.co.th
- Line : @intergold
- Facebook : https://www.facebook.com/IntergoldPage/
- Call : 02 – 2233 – 234