ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: บสย. เปิดคลาส หมอหนี้ ออนไลน์

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดช่องทางการสื่อสารใหม่ “Facebook กลุ่มหมอหนี้” ย้ายแพลทฟอร์มการเรียนการสอนเป็นห้องเรียนออนไลน์ ระหว่าง บสย. และผู้ประกอบการ SMEs  โดยนายคมสัน วัฒนวนาพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมลูกค้าและผู้ประกอบการ บสย. และ ทีมงานหมอหนี้ บสย. คิกออฟหลักสูตรแรก ประจำปี 2563  “เปิดร้านค้าสู้วิกฤต COVID-19 พาธุรกิจจาก Offline สู่ Online”  สอนการเปิดร้านออนไลน์ บน Facebook Live ผ่าน Facebook กลุ่มหมอหนี้  ให้กับสมาชิกผู้ประกอบการ SMEs ที่กำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 โดยใช้ บสย.สำนักงานใหญ่ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  เป็นห้องเรียนออนไลน์  พร้อมกันนี้ บสย. ได้เชิญ “โค้ชมิ้ม” เจนจิรา ศรีดี ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing  ร่วมบรรยาย  ณ บสย. สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563