ข่าวประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจ/การเงิน

กองทรัสต์ SHREIT แจ้งเปลี่ยนสถานที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ พร้อมถ่ายทอดสดการประชุมผ่านออนไลน์

กองทรัสต์ สตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้ หรือ SHREIT แจ้งประกาศเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ SHREIT ประจำปี 2563 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้น ในวันที่ 27 เม.ย. 2563 เวลา 10:00 น. เป็นที่ บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี้ อินเวสท์เตอร์ส จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ ห้องประชุมสเปซส์ (SPACES) ชั้นเอ็ม (M) และด้วยความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้ถือหน่วยทรัสต์ กองทรัสต์ได้เตรียมมาตรการคัดกรองสำหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมอย่างเข้มงวด พร้อมกันนี้ 'SHREIT’ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยการรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านทาง www.facebook.com/shreit.agm อีกด้วย...