ข่าวประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจ/การเงิน

ภาพข่าว: ผู้ถือหุ้น TASCO ไฟเขียวจ่ายเงินปันผลประจำปี 62 ในอัตรา 1.10 บาท/หุ้น

คุณชายน้อย เผื่อนโกสุม (กลาง) ประธานกรรมการบริษัท พร้อมด้วยคุณพีรศิลป์ ศุภผลศิริ  (ขวา) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และคุณชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (TASCO) ถ่ายภาพร่วมกันภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารทิปโก้ทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563  โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ในอัตรา 1.10  บาท/หุ้น โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2563 นี้