ข่าวประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจ/การเงิน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมรับ พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ เปิดซื้อขายตามปกติ

ตามที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตาม พ.ร.ก.
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ของภาครัฐ  (เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563)
เพื่อควบคุมการระบาดของโรค COVID-19
โดยห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00-04.00 น.
ของวันรุ่งขึ้น เริ่ม 3 เมษายน 2563 กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ
พร้อมเดินหน้าตามแผนดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) โดยเปิดซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(TFEX) และการดำเนินงานของ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย)
จำกัด (TCH) บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
(TSD) เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งประสานการทำงานร่วมกับบริษัทสมาชิกพร้อมให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์
ภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบัน โดยเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ตามเวลาปกติ
ดังนี้


  เวลาซื้อขาย     SET และ mai     TFEX  

 Pre-open 1
 

 09.30-10.00*
 

 09.15-09.45
 
  การซื้อขายภาคเช้า (Morning session)     10.00*-12.30     09.45-12.30  

 Break
 

 12.30-14.00
 

 12.30-13.45
 

 Pre-open 2
 

 14.00-14.30*
 

 13.45-14.15
 
  การซื้อขายภาคบ่าย (Afternoon session)     14.30*-16.30     14.15-16.55  

 Pre-close
 

 16.30-16.40*
 

  
 

 Off-hour
 

 16.40*-17.00
 

  
 

 Pre-open (Night
 Session)
 

  
 

 18.45-18.50
 
  การซื้อขายภาคกลางคืน (Night Session)  
  
 
  18.50-03.00  *
รวมเวลาสุ่ม (random
time)

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง
ผู้ลงทุนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ใช้บริการ
หรือสอบถามได้ที่ SET
Contact Center โทร. 0 2009 9999

“SET…Make it Work for Everyone”