ข่าวประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจ/การเงิน

บอร์ด DRT ขยับระยะเวลาซื้อหุ้นคืนเป็นวันที่ 7-26 พ.ค.นี้ พร้อมเปลี่ยนสถานที่จัดประชุม AGM มาที่อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 4

'บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร หรือ DRT’ ประกาศเปลี่ยนแปลงระยะเวลาโครงการซื้อหุ้นคืน จำนวน 94 ล้านหุ้น ในราคา 5.50 บาท เป็นวันที่ 7-26 พฤษภาคม 2563 หลัง COVID-19 มีผลต่อระยะเวลาดำเนินการด้านเอกสารแก่ผู้ถือหุ้น พร้อมเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มาที่อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 4 ใกล้รถไฟฟ้า BTS อารีย์      

นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบหลังคา ไม้สังเคราะห์ แผ่นบอร์ด ยิปซัม อิฐมวลเบา คานทับหลัง เคาน์เตอร์มวลเบาสำเร็จรูปและบริการหลังการขายภายใต้ตราสินค้า 'ตราเพชร’ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่ยังแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องนั้น ทำให้มีผลต่อระยะเวลาการดำเนินการเรื่องเอกสารในโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 จึงมีมติปรับเปลี่ยนระยะเวลาซื้อหุ้นคืนจำนวน 94 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 5.50 บาท ผ่านรูปแบบการเสนอซื้อเป็นการทั่วไป (General Offer หรือ GO) เป็นวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 จากเดิม ที่มีระยะเวลาดำเนินการวันที่ 20 เมษายน 2563 ถึง 8 พฤษภาคม 2563  

พร้อมกันนี้ ยังได้เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. มาใช้สถานที่ห้องประชุม 4C ชั้น 4 อาคารพหลโยธินเพลส แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์ จากเดิมจะจัดที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ อย่างไรก็ตาม หากนักลงทุนไม่สามารถเดินทางเข้ามาร่วมประชุมได้นั้น สามารถรับชมการประชุมผ่านทาง Page Facebook: DiamondBrandOfficial ในวันดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

เกี่ยวกับ บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ “DRT” ผู้ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ระบบหลังคา ไม้สังเคราะห์ แผ่นบอร์ด ยิปซัม อิฐมวลเบา คานทับหลัง เคาน์เตอร์มวลเบาสำเร็จรูป และบริการหลังการขาย ภายใต้ตราสินค้า “ตราเพชร” มีประสบการณ์ยาวนานในธุรกิจกว่า 35 ปี มีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO9001:2015, ISO14001:2015 และ ISO45001:2018 จากสถาบัน Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA) รวมถึงได้รับเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ตลอดจนได้รับตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์หรือ Thailand Trusted Mark (TTM) จากสำนักส่งเสริมมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออก กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพสินค้า ตลอดจนมีการบริหารจัดการภายในโรงงานที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นทางเลือกที่ดีกว่าด้านวัสดุก่อสร้างและบริการ”