ข่าวประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจ/การเงิน

กองทุนบำนาญครูออนแทรีโอ เผยสินทรัพย์สุทธิแตะ $207.4 พันล้าน ณ สิ้นปี 2562

- รายได้จากการลงทุนทำสถิติที่ $20.2 พันล้านในระหว่างปี

Ontario Teachers' Pension Plan Board (Ontario Teachers') ประกาศว่า กองทุนบำนาญครูออนแทรีโอมีอัตราผลตอบแทนสุทธิอยู่ที่ 10.4% ในช่วงปีที่ผ่านมา โดยมีสินทรัพย์สุทธิแตะ 207.4 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้น 16.3 พันล้านดอลลาร์ จากวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และกองทุนฯ ทำรายได้จากการลงทุนในปี 2562 ที่ 20.2 ล้านดอลลาร์ ซึ่งมากที่สุดเป็นประวัติการณ์

"พอร์ตการลงทุนภาพสูงที่มีการกระจายความเสี่ยงของ Ontario Teachers' บรรลุอัตราผลตอบแทนสุทธิที่ 10.4% และสินทรัพย์สุทธิของเราแตะที่ 207.4 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นปี" Jo Taylor ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าว "อย่างไรก็ตาม โลกการลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนับตั้งแต่นั้น เนื่องจากโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อกิจกรรมของเราทั้งหมด เราให้ความสำคัญอย่างสูงต่อสุขภาพของสมาชิกและพนักงาน และทีมงานของเราได้แสดงให้เห็นถึงความคล่องตัวอย่างดีเยี่ยม ในขณะที่เราปรับวิธีการทำงานพร้อมคงไว้ซึ่งการบริการในระดับสูง"

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ทางกองทุนฯ มีการสะสมทุนเต็มจำนวนโดยใช้หลักการลงทุนแบบระมัดระวังต่อเนื่องเป็นปีที่เจ็ด โดยสามารถชดเชยสภาวะเงินเฟ้อ 100% ให้กับแผนบำนาญทั้งหมด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทางกองทุนฯ มีผลตอบแทนสุทธิรวม 9.7% ต่อปีนับตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง ขณะที่ผลตอบแทนสุทธิห้าปีและสิบปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 อยู่ที่ 7.8% และ 9.8% ตามลำดับ

"สินทรัพย์แต่ละประเภทของเราให้ผลตอบแทนการลงทุนที่เป็นบวกในระหว่างปี ซึ่งสะท้อนถึงพอร์ตการลงทุนที่มีการกระจายความเสี่ยงและมีโครงสร้างที่ดี โดยเฉพาะหุ้นและตราสารหนี้ซึ่งเรามีผลตอบแทนแข็งแกร่ง" Ziad Hindo ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน กล่าว "ปีนี้เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยมีการทำธุรกรรมจำนวนมากทั่วโลก ตลอดจนการเปิดตัว Teachers' Innovation Platform เพื่อลงทุนในดิสรัปทีฟเทคโนโลยี และการสร้าง Koru ซึ่งเป็นอินคิวเบเตอร์ที่ร่วมมือกับบริษัทต่าง ๆ ที่เราได้เข้าไปลงทุน เพื่อออกแบบและสร้างธุรกิจดิจิทัลใหม่ ๆ"

ดังเช่นที่เกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งตลอดหลายปีเมื่อตลาดหุ้นที่เปิดขายแก่สาธารณะ (public equity markets) มีผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยม พอร์ตการลงทุนที่กระจายความเสี่ยงของ Ontario Teachers' ยังคงทำผลงานได้ตามเกณฑ์ อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในสินทรัพย์เอกชนไม่สอดคล้องกับตลาดหุ้นที่เปิดขายแก่สาธารณะ ซึ่งหลายรายการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% ในระหว่างปี ด้วยเหตุนี้ ในปี 2562 กองทุน Ontario Teachers' จึงทำผลงานต่ำกว่าเกณฑ์ 1.8% หรือ 2.7 พันล้านดอลลาร์

รายละเอียดสินทรัพย์ 2562
 

 2561
 

 เงินลงทุนสุทธิที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

 (พันล้านดอลลาร์แคนาดา)
 

 ส่วนผสมสินทรัพย์

 %
 

 เงินลงทุนสุทธิที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม(พันล้านดอลลาร์แคนาดา)
 

 ส่วนผสมสินทรัพย์%
 

 หุ้น
 

 จดทะเบียนซื้อขายในตลาด
 

 $
 

 35.8
 

 18%
 

 $
 

 31.6
 

 17%
 

 ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาด
 

 39.3
 

 19
 

 33.4
 

 18
 

 75.1
 

 37
 

 65.0
 

 35
 

 ตราสารหนี้
 

 พันธบัตร
 

 72.7
 

 36
 

 58.2
 

 31
 

 ผลิตภัณฑ์อัตราดอกเบี้ยแท้จริง
 

 20.4
 

 10
 

 19.5
 

 10
 

 93.1
 

 46
 

 77.7
 

 41
 

 สินทรัพย์ที่อ่อนไหวต่อเงินเฟ้อ
 

 สินค้าโภคภัณฑ์
 

 17.6
 

 9
 

 10.6
 

 6
 

 ทรัพยากรธรรมชาติ
 

 8.2
 

 4
 

 8.1
 

 4
 

 สินทรัพย์ป้องกันเงินเฟ้อ
 

 10.3
 

 5
 

 8.7
 

 5
 

 36.1
 

 18
 

 27.4
 

 15
 

 สินทรัพย์ที่จับต้องได้
 

 อสังหาริมทรัพย์
 

 28.7
 

 14
 

 27.5
 

 15
 

 โครงสร้างพื้นฐาน
 

 17.0
 

 8
 

 17.8
 

 9
 

 ผลิตภัณฑ์อัตราดอกเบี้ยแท้จริง
 

 —
 

 —
 

 4.3
 

 2
 

 45.7
 

 22
 

 49.6
 

 26
 

 สินเชื่อ
 

 16.3
 

 8
 

 15.2
 

 8
 

 Absolute return strategies
 

 16.5
 

 8
 

 12.6
 

 7
 

 Overlay
 

 0.3
 

 —
 

 (0.4)
 

 —
 

 ตลาดเงิน
 

 (79.1)
 

 (39)
 

 (59.5)
 

 (32)
 

 เงินลงทุนสุทธิ1
 

 $
 

 204.0
 

 100%
 

 $
 

 187.6
 

 100%
 

  
 

  
 1 เงินลงทุนสุทธิ ซึ่งประกอบด้วยเงินลงทุนลบด้วยหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ตามที่ระบุไว้ในงบการเงินรวม Condensed Interim Consolidated Statement of Financial Position ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 นั้น ไม่รวมทรัพย์สินและหนี้สินอื่นทั้งหมด

ผลตอบแทนในสกุลเงินท้องถิ่นอยู่ที่
1.28% ทั้งนี้ กองทุนฯ ลงทุนในหลายสิบสกุลเงินทั่วโลก และในกว่า 50 ประเทศ
แต่รายงานทรัพย์สินและหนี้สินเป็นสกุลเงินดอลลาร์แคนาดา โดยในปี 2562 กองทุนฯ ได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ติดลบ 1.8% ส่งผลให้ขาดทุน 3.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนมีสาเหตุหลักมาจากการแข็งค่าของดอลลาร์แคนาดา
เมื่อเทียบกับสกุลต่าง ๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะดอลลาร์สหรัฐ

เกี่ยวกับ Ontario Teachers'
Ontario Teachers' Pension Plan Board (Ontario Teachers') คือผู้บริหารกองทุนบำนาญอาชีพขนาดใหญ่ที่สุดของแคนาดา โดยมีสินทรัพย์สุทธิ 207.4 พันล้านดอลลาร์ (ตัวเลขทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) ทางกองทุนถือครองสินทรัพย์ทั่วโลกในหลากหลายประเภท ซึ่งประมาณ 80% ของทั้งหมดบริหารจัดการโดยทีมงานภายใน และให้อัตราผลตอบแทนเบื้องต้นเฉลี่ย 9.7% ต่อปีมาตั้งแต่จัดตั้งกองทุนในปี 2533 Ontario Teachers' เป็นองค์กรอิสระที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในโทรอนโต สำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอยู่ในฮ่องกง และมีสำนักงานประจำยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา อยู่ในกรุงลอนดอน Ontario Teachers' เป็นโครงการบำนาญแบบกำหนดผลประโยชน์ไว้แน่นอน (defined-benefit) และสะสมทุนเต็มจำนวน (fully-funded) โดยทางกองทุนทำหน้าที่ลงทุนและบริหารจัดการแผนบำนาญให้กับบุคลากรวิชาชีพครูทั้งที่ยังปฏิบัติงานและเกษียณอายุแล้วในออนแทรีโอ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 329,000 คน สามารถรับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ otpp.com และติดตามเราได้ทางทวิตเตอร์ @OtppInfo

ติดต่อ:

อเมริกาเหนือ
Dan Madge
โทร: +1 (416) 419-1437
อีเมล: dan_madge@otpp.com    

ยุโรปและเอเชีย
Oliver Mann
โทร: +44 203 7551 607
อีเมล: Oliver.Mann@kekstcnc.com

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ: กรุณาดูเอกสารแนบ:

- กราฟแสดงรายการสินทรัพย์สุทธิ
-  ลิงก์ไปยังรายงานประจำปี 
- เกณฑ์ที่ใช้ในการวัดผลการดำเนินงานของกองทุน
- บริการสมาชิก – สถิติที่สำคัญ
- ดาวน์โหลดรูปภาพความละเอียดสูง: Jo Taylor และ Ziad Hindo