ข่าวประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจ/การเงิน

PwC ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำบริการธุรกิจที่ปรึกษาด้านความเสี่ยงของโลก

ผลจากการสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าและการประเมินของ IDC MarketScape ระบุว่า PwC มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับข้อกำหนดของรูปแบบธุรกิจที่ปรึกษาด้านความเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงไป    

PwC ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำบริการธุรกิจที่ปรึกษาด้านความเสี่ยงของโลกประจำปี 2562 จากสำนักวิจัย IDC MarketScape ที่ทำการประเมินคุณลักษณะของผู้ให้บริการธุรกิจที่ปรึกษาด้านความเสี่ยงทั่วโลก (ธันวาคม 2562, IDC #US43248219)  โดยการศึกษานี้ ถูกจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของกรอบและชุดของพารามิเตอร์ที่ครอบคลุมและเอื้อต่อความสำเร็จในการให้บริการธุรกิจที่ปรึกษาด้านความเสี่ยงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว    

รายงานของ IDC MarketScape ระบุว่า ผู้ให้บริการธุรกิจที่ปรึกษาความเสี่ยงทั่วโลกมักถูกมองว่า สามารถช่วยลูกค้าให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่ หรือ กฎระเบียบที่มีอยู่เพื่อจัดการความเสี่ยงและปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานได้ โดยพวกเขายังถูกมองด้วยว่า เป็นผู้ที่มีความสามารถในการเปลี่ยนผ่านกระบวนการที่สำคัญและปรับปรุงการดำเนินงานภายใน     ทั้งนี้ รายงานเป็นผลการวิเคราะห์ของ IDC รวมทั้งข้อเสนอแนะของลูกค้าและได้ยกย่องให้ PwC เป็นผู้นำการบริการให้คำปรึกษาด้านความเสี่ยงของโลก ประจำปี 2562 ดังที่กล่าวมา    

นาย ยอห์น สเตงเกิล และ นาย การ์ด ลิตเติ้ล ผู้เขียนรายงาน IDC MarketScape ฉบับนี้กล่าวว่า “เมื่อผสมผสานความรู้เชิงลึกของอุตสาหกรรมเข้ากับความสามารถทางธุรกิจ และทักษะทางเทคนิคทั้งหมด บวกกับทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยี ศูนย์นวัตกรรม และเครือข่ายทั่วโลกที่มี สิ่งเหล่านี้ช่วยให้ PwC สามารถช่วยเหลือองค์กรต่าง ๆ ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน รวมถึงระบุ และจัดการกับความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายการเติบโตที่สร้างผลกำไร ทั้งนี้ บริษัทยังทำงานเพื่อส่งมอบงานที่สร้างผลกระทบและคุณค่า ผ่านบริการด้านการประกันความเสี่ยงและงานที่ปรึกษาตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ไปจนถึงการลงมือปฏิบัติ”    

พวกเขายังกล่าวต่อว่า “สิ่งหนึ่งที่ถูกฝังอยู่ในบริการที่เกี่ยวกับความเสี่ยงทั้งหมดของ PwC คือการดำเนินธุรกิจตามปรัชญาที่เรียกว่า บีเอ็กซ์ที (Business, Experience, and Technology methodology: BXT) หรือการผสมผสานตัวธุรกิจ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีเข้าด้วยกันทั้งในวิธีที่บริษัทขายและส่งมอบบริการด้านความเสี่ยง โดยการใช้กระบวนการบีเอ็กซ์ทีและศูนย์ประสบการณ์ด้านดิจิทัลทั้ง 35 แห่งทั่วโลกทำให้ PwC สามารถนำเสนอแนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่สร้างขึ้นตามจุดประสงค์ทั่วทั้งเครือข่าย”     เมื่อกล่าวถึงจุดแข็งของ PwC รายงานระบุว่า “จากผลความคิดเห็นของลูกค้าและการประเมินของนักวิเคราะห์ของ IDC นั้น เห็นว่า PwC สามารถปรับตัวให้เข้ากับข้อกำหนดของรูปแบบธุรกิจที่ปรึกษาด้านความเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงไป (เช่น ความสัมพันธ์กับลูกค้า พนักงานภายใน หุ้นส่วนภายนอก รูปแบบทางการเงินสำหรับการทำสัญญา และการใช้สินทรัพย์) โดยมีการทบทวนและเพิ่มพูนทักษะของที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลเชิงลึกและมีแนวทางในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นอกจากนี้ PwC ยังถูกยกย่องว่า มีความยอดเยี่ยมในการพัฒนาสินทรัพย์ส่วนเสริม เพื่อเร่งการส่งมอบ และเพิ่มความสม่ำเสมอในการส่งมอบงาน”    

ด้านนาย เจสัน เพตต์ หุ้นส่วน และหัวหน้าสายงานประกันความเสี่ยง และผู้นำร่วมสายงานแพลทฟอร์มความเสี่ยงและกฎระเบียบข้อบังคับ ประจำ PwC สหรัฐอเมริกา กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีที่ได้รับการยอมรับจาก IDC MarketScape ว่าเป็นผู้นำระดับโลกในด้านที่เรียกได้ว่าเป็นองค์ประกอบหลักในการดำเนินธุรกิจของ PwC ด้วยการใช้แพลตฟอร์มด้านความเสี่ยงและกฎระเบียบข้อบังคับ ประกอบกับแนวทางการปฏิบัติงานแบบเป็นหนึ่งเดียวกันของบริษัท ทำให้เราสามารถร่วมกันให้บริการธุรกิจที่ปรึกษา การประกันความเสี่ยง และโซลูชั่นทางภาษีเพื่อนำความคิดและแนวทางการทำงานที่ดีที่สุดออกสู่ตลาด ผลของการศึกษาครั้งนี้ ถือเป็นการรับรู้คุณค่าที่ลูกค้าได้รับจาก PwC เมื่อเวลาที่เราเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษาด้านความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้พวกเขาสามารถดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเรากำลังเข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4”    

นาย เดียทมาร์ เซอร์บี หุ้นส่วนและหัวหน้าสายงานแพลตฟอร์มความเสี่ยงและกฎระเบียบข้อบังคับระดับโลกของ PwC กล่าวว่า “คำแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจที่รวมอยู่ในรายงานฉบับนี้คือ ต้องคิดให้ไกลกว่าความเสี่ยงทางการเงิน เข้าถึงแนวทางบริหารความเสี่ยงอย่างมีกลยุทธ์ และเน้นในเรื่องของความไว้วางใจ มากกว่าการต้องปฏิบัติตาม ซึ่งทั้งหมดนี้ ถือเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่เรานำเสนอให้กับลูกค้า รวมทั้งความสามารถและกยุทธ์ของ PwC ที่มีมายาวนาน ซึ่งเรามีความซาบซึ้งที่ได้รับการยอมรับจาก IDC MarketScape”    

ด้าน นางสาว วิไลพร ทวีลาภพันทอง หุ้นส่วนสายงานธุรกิจที่ปรึกษา บริษัท PwC ประเทศไทย กล่าวทิ้งท้ายว่า “ในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย PwC สายงานที่ปรึกษา ของ PwC ประเทศไทย รู้สึกยินดีมากที่ PwC ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำในตลาดธุรกิจที่ปรึกษาด้านความเสี่ยงระดับโลก ซึ่งเรามีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบบริการด้านที่ปรึกษาด้านความเสี่ยงให้แก่ลูกค้าทั้งไทยและในระดับภูมิภาคในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ต้องเรียนว่า เราไม่ได้มองแค่ความเสี่ยงเพียงด้านใดด้านหนึ่งของธุรกิจ แต่เราประเมินความเสี่ยงในทุก ๆ มิติที่เกิดจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก และยังผนวกแนวทางการบริหารความเสี่ยงเข้ากับบริการทั้งหมดของเรา รวมถึงนำเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์เข้ามาใช้เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กำลังเป็นความท้าทายที่ทุกธุรกิจกำลังเผชิญ ซีอีโอและผู้บริหารองค์กรต้องประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างรอบคอบ เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถผ่านวิกฤตไปได้โดยเร็วที่สุด”