ข่าวประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจ/การเงิน

“CMDF ปรับรูปแบบการสมัครรับทุนโครงการ/ งานศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาตลาดทุน เพื่อลดความเสี่ยงจาก COVID-19 เปิดรับสมัครถึง 31 มี.ค. นี้”

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (Capital Market Development Fund: CMDF) ขอแจ้งปรับรูปแบบการยื่นสมัครขอรับทุนโครงการ/ งานศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาตลาดทุน เพื่อความสะดวกรวดเร็วและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยผู้ยื่นเสนอโครงการสามารถส่งเอกสารโครงการทั้งหมดที่ผ่านการรับรองผ่าน ทางอีเมล grant@cmdf.or.th ได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยทางกองทุนจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งรายละเอียดการนำส่งเอกสารต้นฉบับ (Hard Copy) ภายหลังเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลาย

โครงการ/งานศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาตลาดทุน มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจร่วมพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุนไทย ศึกษารายละเอียดได้ที่ www.cmdf.or.th/grant/grant-announcement หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ grant@cmdf.or.th หรือ 0 2009 9999