ข่าวประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจ/การเงิน

กองทุนบัวหลวงให้การตอบรับนโยบายรัฐบาล อนุญาตพนักงานทำงานที่บ้านได้ เริ่มตั้งแต่ 27 มี.ค. 2563 นี้ ทั้งให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าพร้อมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น

ผู้บริหารของกองทุนบัวหลวงอนุญาตให้พนักงานเกือบทั้งหมดสามารถปฏิบัติงานจากที่บ้านได้ (Work From Home) โดยให้การตอบรับต่อนโยบายของรัฐบาลที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคมนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์ความเสี่ยงจากโควิด-19 จะคลี่คลายลง พร้อมทั้งให้ความมั่นใจแก่ผู้ลงทุน ว่า การดำเนินงานทุกอย่างจะยังเป็นไปตามปกติ เนื่องจากทุกหน่วยงานขององค์กรเตรียมแผนปฏิบัติงานรองรับไว้แล้ว

นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลยกระดับการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย กองทุนบัวหลวงพร้อมให้การตอบรับต่อนโยบายของรัฐบาล โดยจะให้พนักงานเกือบทั้งหมดสามารถปฏิบัติงานจากที่บ้านได้ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคมนี้ เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์ความเสี่ยงจากโควิด-19 จะคลี่คลายลง

อย่างไรก็ดี
บริษัทจะยังให้บริการแก่ผู้ลงทุนได้ ตามเวลาทำการปกติ ในระหว่างวันจันทร์-วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 8.30-17.00 น. โดยผู้ลงทุนสามารถติดต่อเข้ามาผ่าน Client Relationship
Management หรือ Contact Center ที่จะยังคงให้บริการแก่ทุกท่านได้
อีกทั้งในกรณีที่พบปัญหาขัดข้องทางเทคนิค ผู้ลงทุนสามารถติดต่อเข้ามาได้ผ่าน
2 ช่องทาง ได้แก่ 1.การส่งข้อความผ่าน E-mail ที่ Bualuangfund@bblam.co.th และ 2.การส่งข้อความผ่าน Inbox
ในหน้าแฟนเพจของกองทุนบัวหลวง https://www.facebook.com/BualuangFund.Fanpage/

ทั้งนี้
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตอบกลับและให้บริการกับผู้ลงทุนอย่างทันท่วงที
เท่าที่จะดำเนินการได้ภายใต้ข้อจำกัดบางประการที่อาจจะมีอยู่บ้าง

“กองทุนบัวหลวง ตระหนักดีถึงความสำคัญในการให้ความร่วมมือกับภาครัฐ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เราจึงให้พนักงานเกือบทั้งหมดปฏิบัติงานจากที่บ้าน โดยที่การจัดการกองทุนและการให้บริการผู้ถือหน่วยลงทุนจะยังคงดำเนินการอย่างเข้มแข็ง เพราะเราคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนมาเป็นอันดับแรก และก่อนที่จะประกาศใช้แผนงานนี้ทีมงานทุกหน่วยงานภายในองค์กรได้ซักซ้อมการปฏิบัติงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ผู้ลงทุนมั่นใจได้ว่า เราพร้อมที่จะเป็น มิตรแท้ตลอดเส้นทางลงทุน ในทุกช่วงเวลา พร้อมทั้งขออวยพรให้ทุกท่านผ่านพ้นอุปสรรคในครั้งนี้ไปได้ด้วยดี” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าว