ข่าวประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจ/การเงิน

Gossip News: NDR แจ้งเปลี่ยนสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประกาศๆจากบริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NDR แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 9.30 น.  โดยเปลี่ยนมาจัดที่ "ห้องประชุม Team Work บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) 129 หมู่3 ถนนหนองซาก-พนัสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี" พร้อมมีมาตรการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเคร่งครัด!!