ข่าวประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจ/การเงิน

ไทยพาณิชย์ผนึกกำลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย ลุยช่วยเหลือลูกหนี้ระยะสั้น เร่งช่วยตลอดเจ็ดวันไม่มีวันหยุด

จากมาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อสำหรับลูกหนี้ที่ยังไม่เป็นหนี้เสีย
หรือ เอ็นพีแอล ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยให้มีผลทันที 1 เมษายน 2563 นั้น ธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมเดินหน้าสนับสนุนมาตรการดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยให้ลูกค้าทุกกลุ่มของธนาคารฯ
ผ่านวิกฤตเศรษฐกิจไปด้วยกัน  โดยธนาคารฯ จะรับคำร้องจากลูกค้าตลอดเจ็ดวันไม่มีวันหยุดผ่านช่องทางสาขาของธนาคารฯ
และ call center 

ธนาคารฯ
ใคร่ขอสรุปมาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อสำหรับลูกหนี้ที่ยังไม่เป็นหนี้เสียตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยตามประเภทของลูกค้าดังนี้

ลูกค้าบัตรเครดิต


 • ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำจากเดิม 10% โดยอัตโนมัติให้เป็น 5%
  ในปี 2563 และ 2564 เป็น
  8% ในปี 2565 และเป็น 10% ในปี 2566 โดยธนาคารฯ จะทำการปรับลดให้ลูกค้าทุกท่านตั้งแต่เดือนเมษายน
  2563 เป็นต้นไป โดยลูกค้าบัตรเครดิตไม่ต้องแจ้งความจำนงเป็นรายบุคคลมาที่ธนาคารฯลูกค้าสินเชื่อรถยนต์


 • ลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ของธนาคารฯ (วงเงินไม่เกิน 250,000 บาท)
  ที่ประสงค์จะขอเลื่อนชำระค่างวดเป็นเวลา 3 เดือน
  สามารถติดต่อยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคารฯลูกค้าสินเชื่อบ้าน


 • ลูกค้าสินเชื่อบ้านของธนาคารฯ (วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท)
  ที่ประสงค์จะขอพักชำระเงินต้นเป็นเวลา 4 เดือน
  สามารถติดต่อยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคารฯผู้ประกอบการรายย่อย (SME) 


 • ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจรายย่อย (SME) ที่อยู่ภายใต้วงเงินสินเชื่อไม่เกิน
  20 ล้านบาท ที่ประสงค์จะขอพักชำระเงินต้นเป็นระยะเวลา 4
  เดือน สามารถติดต่อยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคารฯธนาคารฯ
มีความห่วงใยถึงความเดือดร้อนของลูกค้าและจะดำเนินการอย่างเต็มความสามารถในการเร่งพิจารณาคำร้องของลูกค้าทุกท่านโดยไม่มีวันหยุดทำการ
ล่าสุดได้ให้ความช่วยเหลือลูกค้าแล้วกว่า 1 แสนราย วงเงินกว่า 1.5 แสนล้านบาท โดยท่านสามารถติดต่อยื่นคำร้องของท่านได้ที่
call center ตลอด 24 ชั่วโมงและที่สาขาของธนาคารฯ
ทั่วประเทศ