ข่าวประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจ/การเงิน

ไทยพาณิชย์ประกาศลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อบรรเทาภาระลูกค้า ฝ่าวิกฤตไวรัส COVID-19

ไทยพาณิชย์ออกมาตรการต่อเนื่องเพื่อเสริมสภาพคล่องและบรรเทาปัญหา
ช่วยภาคลูกค้าธุรกิจและลูกค้ารายย่อยฝ่าสถานการณ์ไวรัส COVID-19  ด้วยการประกาศปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้
MOR ลง 0.25% และ MRR ลง 0.125% เพิ่มเติมจากมาตรการพักชำระหนี้เงินต้น
และโครงการปล่อยกู้สินเชื่อจากภาครัฐดอกเบี้ยต่ำ หรือ ซอฟต์โลน มีผล 24 มีนาคม นี้

ธนาคารไทยพาณิชย์
ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MOR ลง 0.25% จาก 6.745% เป็น
6.495% และอัตราดอกเบี้ย
MRR ลง 0.125% จาก 6.87% เป็น
6.745% เพื่อประคองสภาพคล่องของลูกค้าผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
และลูกค้ารายย่อย
ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 นับเป็นมาตรการเพิ่มเติมจากมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจและลูกค้ารายย่อยทั่วประเทศที่ได้ประกาศไปก่อนหน้า
และโครงการปล่อยกู้สินเชื่อจากภาครัฐดอกเบี้ยต่ำ หรือ ซอฟต์โลน ดอกเบี้ยต่ำ 2%

นายอาทิตย์
นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์
กล่าวว่า ธนาคารไทยพาณิชย์มีความห่วงใยลูกค้าทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ
อันเนื่องจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ที่ยังยืดเยื้อ
และแม้ว่ามาตรการเพื่อช่วยลูกค้าผู้ประกอบการธุรกิจและลูกค้ารายย่อยที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านั้นจะได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าทั่วประเทศ
ธนาคารยังเล็งเห็นความจำเป็นในการออกมาตรการต่อเนื่องในการบรรเทาปัญหาด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มเติม
ด้วยเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นโดยเร็ว

สำหรับในส่วนของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ธนาคารไม่ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์บุคคลธรรมดา
แต่มีการปรับลดเฉพาะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์นิติบุคคลลง 0.05%
และเงินฝากประจำลง 0.10-0.25% ทั้งนี้
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝากใหม่ จะมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป