ข่าวประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจ/การเงิน

QTC ขอเชิญร่วมชมการถ่ายทอดสด บริษัทจดทะเบียน พบผู้ลงทุน (opportunity day)

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) หรือ QTC ขอเชิญร่วมชมการถ่ายทอดสด บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (opportunity day) ของบริษัทฯ ถึงความสำเร็จของผลการดำเนินงานในปี2562 พร้อมแนวโน้มความแข็งแกร่ง และแผนการต่อยอดทางธุรกิจในปี2563 รวมถึงมาตรการรองรับของบริษัทฯกรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 นำโดย 2 ผู้บริหาร คุณพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร กรรมการผู้จัดการ ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 – 14.00 น.ผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  https://www.set.or.th/streaming/vdo/2829