ข่าวประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจ/การเงิน

WHAUP โชว์กำไรสุทธิปกติ (Normalized Net Profit) ปี 2562 โต 4.5% พร้อมประกาศปันผลเพิ่มเติม 0.16 บาทต่อหุ้น


บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) เผยผลการดำเนินงาน ปี 2562 มีรายได้รวม 1,857 ล้านบาท กำไรสุทธิจำนวน 2,137 ล้านบาท กำไรสุทธิปกติ (Normalized Net Profit) 1,793 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.5% เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยมีปัจจัยหลักจากยอดขายในธุรกิจ Utilities เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากทั้งการขายภายในประเทศและจากการเข้าลงทุนในโครงการ Duong River Water Treatment Plant ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2562 ที่ผ่านมา ตลอดจนการที่ธุรกิจ Power มีกำลังการผลิตที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม 0.16 บาทต่อหุ้น เพิ่มเติมจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.0925 บาทต่อหุ้นในเดือนธันวาคม 2562

นายนิพนธ์ บุญเดชานันทน์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือWHAUP เปิดเผยว่า “ผลการดำเนินงานปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวม จำนวน 1,857 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.7% ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามปกติ (Normalized Share of Profit) และรายได้เงินปันผล จำนวน 1,612 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.6% และ Normalized Net Profit จำนวน 1,793 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.5% เมื่อเทียบกับผลประกอบการปี 2561 โดยภาพธุรกิจของ WHAUP มีการเติบโตและขยายตัวทั้งในส่วนของธุรกิจ Utilities และ Power โดยในส่วนของธุรกิจ Utilities มียอดขายน้ำอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นประมาณ 4% และมีการขยายธุรกิจเข้าสู่ High Value Products เช่น Reclamation Water และ Demineralized Water โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาซื้อขาย Demineralized Water กับลูกค้ารายสำคัญ ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าจะมีการเติบโตในด้านนี้เพิ่มเติมอีกในปี 2563 ในส่วนของการขยายงานในต่างประเทศ ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในโครงการ Duong River Water Treatment Plant ในสัดส่วน 34% ซึ่งการดำเนินงานของโครงการดังกล่าวเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ และคาดว่าน่าจะเริ่มมีส่วนแบ่งกำไรเข้ามาในปี 2563 นี้

ในส่วนของธุรกิจ Power นั้น บริษัทฯ มี Normalized Share of Profit ในระดับที่แข็งแรง โดยเรามีส่วนแบ่งกำไรเพิ่มเติมจากโครงการ GNLL2 ที่เริ่ม COD ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ตลอดจนการประสบความสำเร็จในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม ขนาด 8.63 เมกะวัตต์ ที่ CODในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 รวมถึงโครงการ Solar Rooftop ที่บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องและเริ่มทยอยเปิด COD ตามแผนงานนอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายธุรกิจด้วยการพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดบริษัทฯ ได้มีการลงนามความร่วมมือกับการไฟฟ้าภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อศึกษาพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงาน เช่นระบบ Smart Microgrid, Peer-to-Peer Energy Trading, Energy Storage.”

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “จากผลประกอบการที่ดีในปี2562 นี้ ตลอดจนการประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา  โดยเราได้เสนอขายหุ้นกู้รวมจำนวน 3,000 ล้านบาท และได้รับการตอบสนองอย่างดีมากจากนักลงทุนสถาบัน ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลรวมสำหรับผลประกอบการปี 2562 ที่ 0.2525 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นไปแล้วจำนวน0.0925 บาทต่อหุ้น และเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมอีก 0.16 บาทต่อหุ้น โดยกำหนด Record Date ในวันที่ 5 พฤษภาคมนี้”