ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

“TM” สยายปีกกำไรสุทธิปี 62 แตะ 60.92 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าจ่ายเงินปันผล 0.13 บาทต่อหุ้น


“เทคโนเมดิคัล” เปิดงบปี 2562 กำไรสุทธิ 60.92 ล้านบาท เติบโต 26.13% อวดรายได้แตะ 696.85 ล้านบาท เติบโต 7.49% รุกจ่ายเงินปันผล 0.13 บาทต่อหุ้น เล็งกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) วันที่ 30เมษายน 2563


นางสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 60.92 ล้านบาท เติบโต 26.13% จากปี 2561 ที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 48.30 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ ประกอบกับการลดลงของต้นทุนในการจัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร รวมถึงบริษัทยังมีการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย


ขณะเดียวกันบริษัทยังมีรายได้รวมอยู่ที่ 696.85 ล้านบาท เติบโต 7.49% จากปี 2561ที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 648.28 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้นของกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองอยู่ที่ 630.86 ล้านบาท เติบโต 15.90% จากปี 2561 ที่มียอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองอยู่ที่ 544.22 ล้านบาท และบริษัทได้มีการทำตลาดจำหน่ายสินค้าใหม่เพิ่มขึ้น รวมทั้งยังมียอดขายของสินค้าเดิมที่สูงขึ้นอีกด้วย


พร้อมกันนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่1/2563 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ได้มีมติจ่ายเงินปันผล 0.13 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทยังได้กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) ในวันที่ 30เมษายน 2563
ซึ่งจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563


อีกทั้งบริษัทจะนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2563 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2563 ณ  โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน ห้องปาริชาต 3
ชั้น 3 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ เพื่อขอมติอนุมัติต่อไป
และมีกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563