ข่าวประชาสัมพันธ์อีเวนท์

ซอฟต์แวร์พาร์ค และเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด จัดประกวดโครงการ เงินออมสร้างชาติ Season 5 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 275,000 บาท

          เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมส่งผลงานประกวดแอนิเมชันและ Short Video ในโครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 5 ภายใต้หัวข้อ "เกษียณไว อารมณ์ดี" ชิงโล่เกียรติยศพร้อมทุนการศึกษาและเงินรางวัล มูลค่ารวมกว่า 275,000 บาท "มาร่วมปลดปล่อยพลังแห่งจินตนาการ สรรสร้างการออมลงทุนอย่างยั่งยืน" เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2563 ลงทะเบียนและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.WealthMagik.com/AnimationAward