ข่าวประชาสัมพันธ์อีเวนท์

Bio Investment Asia 2019: Radical Transformation of Life Sciences in Asia

          กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) จัดงาน Bio Investment Asia 2019 ภายใต้แนวคิด Radical Transformation of Life Sciences in Asia ในงาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2019 ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2562 ณ ฮอลล์ EH 104 ไบเทค บางนา เพื่อนำเสนอนวัตกรรม ความก้าวหน้า และขีดความสามารถของประเทศไทยในด้านผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติ กระตุ้นอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทยให้เติบโต และขยายสู่ตลาดต่างประเทศ ส่งเสริมการนำงานวิจัยและนวัตกรรมออกสู่ตลาด เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศ รวมถึงเพิ่มเครือข่ายความร่วมมือ และสร้างการรับรู้แก่ประชาชนให้มากยิ่งขึ้น
          - กำหนดการงานประชุม : 25-27 กันยายน 2562
          - ดูรายละเอียดได้ที่ : www.tcels.or.th
          - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 02 644 5499 ต่อ 131
          - หรือสอบถามทาง e-mail : bioinvestmentasia@tcels.or.th
          - ลงทะเบียน : http://www.bioinvestmentasia.com/