ข่าวประชาสัมพันธ์อีเวนท์

กสอ. ชวนเอสเอ็มอี สตาร์ทอัพ ร่วมช็อปงานวิจัยในงาน Research Connect

          กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) โดยกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สตาร์ทอัพ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Research Connect ตลาดต่อยอดงานวิจัยสู่อุตสาหกรรม โดยจะได้พบกับ 50 งานวิจัยที่สามารถนำไปต่อยอดอุตสาหกรรมได้ทันที 4 กลุ่ม ได้แก่ เกษตรและอาหารแปรรูป พลังงานและสิ่งแวดล้อม การแพทย์และสุขภาพ ซอฟต์แวร์และดิจิทัล พร้อมด้วยกิจกรรมไฮไลท์ Meet The Expert พบผู้เชี่ยวชาญด้านการค้า การตลาด และนวัตกรรม เพื่อนำองค์ความรู้และเทคนิคใหม่ๆไปใช้ในการปรับปรุงธุรกิจ
          ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ http://bit.ly/2U1KO7aฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง โทรศัพท์ 02 – 202 4564 เว็บไซต์ www.dip.go.th และfacebook.com / dipthailand